Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2024, utorok
 

V Kútoch sa uskutočnilo stretnutie zástupcov rezortu vnútra so starostami prihraničných obcí a mimovládnymi organizáciami

10. 11. 2022

tabor_1853

Zástupcovia ministerstva vnútra a Policajného zboru sa vo štvrtok 10. novembra 2022  v Kútoch stretli so starostami a predstaviteľmi prihraničných obcí susediacich s Českou republikou, ktorých obyvatelia sú zasiahnutí tlakom nelegálnej migrácie. Prítomní boli tiež zástupcovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Senica, neziskových organizácií, ako aj kňazi z Kútov a Brodského pomáhajúci s dobrovoľníkmi v stanovom tábore v Kútoch.

Cieľom stretnutia bolo posilnenie komunikácie smerom k obyvateľom obcí o prijatých opatreniach na ochranu bezpečnosti a zdravia verejnosti. Vedenie Policajného zboru  a Sekcie krízového riadenia MV SR  podrobne vysvetlilo právne okolnosti a možnosti polície súvisiace s pobytom osôb prevažne zo Sýrie a tiež dôvody zriadenia stanového mestečka v Kútoch.
Generálna riaditeľka Sekcie krízového riadenia Michaela Kaňová predstavila technické a organizačné zabezpečenie miesta, ktoré je pod bezpečnostným kamerovým systémom a pod kontrolou zložiek polície a Ozbrojených síl SR.

Stretnutie v Kútoch

Prediskutovala sa aj otázka finančného mechanizmu uhrádzania nákladov obcí, ktoré im vznikli v tejto súvislosti. Michaela Kaňová poďakovala prítomným za ich aktívny prístup a pomoc pri riešení vzniknutej humanitárnej situácie.

"Pomoc, ktorá je týmto osobám poskytovaná, nám umožňuje získať si ich dôveru, čo jednoznačne prispieva k tomu, že situácia je pokojná a nedochádza k narušovaniu verejného poriadku,” vysvetlila Michaela Kaňová. 

Stretnutie v Kútoch

Prezident Policajného zboru Štefan Hamran odpovedal na otázky starostov, ktorí sa zaujímali o možnosť spustenia podobných kontrol aj na slovensko-maďarskej hranici a  na plánované opatrenia na zastavenie migračných tokov.

"Schengenský priestor mnohí vnímajú ako najväčší prínos a najmodernejší výdobytok Európskej únie. Je preto nutné prijímať obete, aby bolo toto privilégium zachované. Kontrola našej južnej hranice by v boji proti nelegálnej migrácii, ako vidíme aj na príklade opatrení z českej strany, nepriniesla žiadne výsledky. Náš návrh na riešenie situácie má tri body -  masívne posilnenie ochrany vonkajšej schengenskej hranice, zvýšenie počtu zmiešaných policajných hliadok na území Maďarska a vytvorenie spoločného tlaku dotknutých krajín na  väčšiu angažovanosť na tento účel zriadenej európskej agentúry Frontex,vyhlásil policajný prezident Štefan Hamran.

Policajný zbor aktívne zareagoval aj na aktuálne požiadavky obyvateľstva na zaistenie bezpečnosti a verejného poriadku a navýšil počet nasadených hliadok v najvyťaženejších prihraničných okresoch aj napriek tomu, že zatiaľ nedošlo k žiadnemu evidovanému protiprávnemu konaniu.

Stretnutie v Kútoch

Stanové mestečko je vybavené kamerovým systémom, nepretržite sú tam okrem príslušníkov polície prítomní aj vojaci. Ich aktivita ide často nad rámec ich služobných povinností, čo si veľmi vážim. Veľká vďaka taktiež patrí Dobrovoľnej civilnej ochrane a ďalším organizáciám, ktoré tu pôsobia. Kapacita stanového mestečka je nateraz dostačujúca a neplánujeme jeho rozširovanie. S príchodom zimy a ochladením sa očakáva aj zníženie počtu utečencov. V takom prípade by bolo na stole aj  jeho uzatvorenie,” vysvetlila generálna riaditeľka Sekcie krízového riadenia Michaela Kaňová.

Dlhoročné skúsenosti z poskytovania zdravotnej starostlivosti v prostredí utečeneckých táborov na mieste uplatňuje profesor infektológie Vladimír Krčméry, ktorý ponúkol pomoc Školy Sv. Alžbety, záchranárov a dobrovoľníkov z občianskeho združenia Equita.

Prezident PZ Štefan Hamran, za ním riaditeľ Úradu hraničnej a cudzineckej polície Robert Gucký

Môžem povedať, že tento stanový tábor patrí medzi najlepšie po stránke jeho organizácie a aj zabezpečenia hygieny. K dispozícii býva dokonca aj tlmočník, čo nebýva štandardom. Základnú lekársku starostlivosť tu poskytujeme každý deň a nie tým istým ľuďom. Z toho vyplýva, že sa im nejakým spôsobom darí pokračovať v ceste do západnej Európy,” zhrnul pán profesor Krčméry.

Prítomní sa zhodli na nutnosti pokračovať na zabezpečovacích prácach a spoločných riešeniach v prípade zhoršenia situácie vytipovaním vhodných záložných lokalít a priestorov na núdzové ubytovanie pre prichádzajúcich migrantov.

Migranti a zdravotníci

Starostovia informovali o zapojení obyvateľov svojich obcí napríklad pri vydávaní stravy, zbierkach oblečenia či hygienických potrieb. Práve takáto pomoc je najviac vítaná a napriek tomu, že nelegálni migranti na Slovensku neostávajú, ale pokračujú ďalej v ceste do Nemecka, sú za ňu vďační a správajú sa disciplinovane.

K dátumu 10. november 2022 bol počet osôb v stanovom tábore 154. Od začiatku hraničných kontrol (29. 9. 2022) s Českom bolo na našom území zachytených 59 prevádzačov a 3951 nelegálnych migrantov. Väčšina z nich však už územie Slovenska opustila -  a to napriek kontrole hraníc.

Foto: MV SR,  Gabriela Tuchyňová, Vladimír Benko