Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Vláda preplatí samosprávam výdavky za záchranné práce počas prvej vlny pandémie koronavírusu a v súvislosti s gudrónovou jamou v okrese Brezno

19. 11. 2020

paragraf

Obciam a mestám rozdelí 7,86 milióna eur. Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie vo štvrtok 19. novembra 2020 predložil na rokovanie vlády minister vnútra Roman Mikulec. Finančné prostriedky sa uvoľnia z kapitoly Všeobecná pokladničná správa do rozpočtu Ministerstva vnútra SR. Rezort vnútra zabezpečí ich  presun dotknutým samosprávam do 4. decembra. 

Mestá a obce mohli požiadať do 4. septembra o preplatenie nákladov okresné úrady, ktoré ich požiadavky overovali. V prípade, že to do tohto termínu nestihli, budú zaradené do ďalšieho kola úhrady výdavkov. Z celkového počtu 2 930 subjektov miestnej samosprávy požiadalo o refundáciu necelá polovica. Finančné prostriedky (spolu presne 7 858 210,07 eura) pôjdu do rozpočtov 13 mestských častí Bratislavy, 20 mestských častí Košíc, 130 miest a 1244 obcí.

Podpora obciam - infografika

Medzi oprávnenými výdavkami je päť skupín položiek (nákup osobných ochranných prostriedkov, dezinfekčných a hygienických potrieb, materiálu, služieb a vyplatenie finančných náhrad) pre 12 cieľových skupín osôb.

Refundácia záchranných prác pre gudrónovú jamu v obci Predajná

Okrem toho vláda schválila uvoľnenie sumy 19 092,43 eura pre obec Predajná v okrese Brezno. Dôvodom je mimoriadna situácia z marca, keď v obci hrozilo pretečenie kontaminovanej zrážkovej vody na skládke gudrónov, a boli preto realizované záchranné práce.

Dve gudrónové jamy medzi obcami Lopej a Predajná vznikli ako pozostatok spracovania ropy v podniku Petrochema Dubová. Ide o enviromenálnu záťaž, ktorá vznikla v 70-tych rokoch - gudrónové jamy sú už celé desaťročia plné toxického odpadu. Najväčšie nebezpečenstvo predstavuje pretečenie kontaminovanej vody a to najmä v období prívalových dažďov alebo topenia snehu.

Práve začiatkom roku 2020  výdatná zrážková činnosť v tejto oblasti spôsobila stúpnutie hladiny vody v gudrónovej jame, ktorá mohla pretiecť a kontaminovať okolitý terén. Tento stav môže mať katastrofálne dopady na životné prostredie, preto v marci 2020 starostka obce Predajná vyhlásila mimoriadnu situáciu. Po vykonaní obhliadky so zástupcami obce a zástupcami spoločností, ktoré zabezpečujú geologické a enviromentálne služby, objednala záchranné práce ako realizáciu krízových opatrení pre zníženie hladiny v jednej z gudrónovych jám. Voda z jamy Predajná I. bola prečerpaná do jamy Predajná II., v ktorej bola ešte voľná kapacita. Keďže išlo o záchranné práce počas mimoriadnej situácie, obec mohla požiadať o refundáciu nákladov. 

Uplatnenie náhrad za záchranné práce sa vo všetkých prípadov realizuje na základe zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.