Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. júl 2024, pondelok
 

Vláda schválila úhradu výdavkov samospráv vynaložených počas mimoriadnych situácií

08. 11. 2023

strom-spadnuty-hasici-vichrica-ilustr

Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnych udalostí v obciach v pôsobnosti  15 okresných úradov predložil na rokovanie kabinetu v stredu 8. novembra 2023 minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Mimoriadne situácie samosprávy vyhlásili z dôvodu požiarov, ohrozenia zdravia, prívalových dažďov, snehových kalamít a víchric. 

V rámci záchranných prác a opatrení civilnej ochrany počas vyhlásených mimoriadnych situácií boli vykonávané najmä činnosti na záchranu života, zdravia osôb a záchranu majetku, či odsun z ohrozených alebo z postihnutých priestorov. Súčasťou vykonaných opatrení boli aj činnosti na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnych udalostí /šírenie prenosných chorôb, znečistenie pitnej vody/, vytvorenie podmienok na ich odstránenie, ako aj zabezpečenie núdzového ubytovania. 

Na rokovaní vlády minister vnútra predložil aj návrh na poskytnutie  jednorazovej finančnej výpomoci obyvateľom obce Valaská Belá, ktorú 26. júla a 1. augusta 2021 postihla povodeň. V obci voda spôsobila značné škody a bolo potrebné vyhlásiť III. stupeň povodňovej aktivity. Mimoriadna situácia trvala v obci od 1. augusta 20021 do 14. apríla 2023.

Celkovo bolo posúdených 28 žiadostí, pričom 11 z nich v zmysle § 28a ods. 4 zákona č. 42/1994  o civilnej ochrane bolo neoprávnených. Škody vyčíslené na základe oprávnených  žiadostí, ktoré spĺňajú sociálne kritériá, predstavujú 21 100 eur.