Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. október 2023, utorok
 

Vláda uvoľní takmer 6 miliónov eur na pomoc občanom postihnutým povodňami

07. 09. 2010

zaplavy-ukrajina

Občania, ktorých v júli a auguste tohto roka postihli povodne, dostanú od vlády finančné príspevky, ktoré by mali dosiahnuť výšku 5 990 200 eur. Vyplýva to z Informácie o možnostiach poskytovania príspevku domácnostiam postihnutým povodňami v mesiacoch júl - august 2010, ktorú schválil vládny kabinet. Finančné prostriedky uvoľní vláda zo svojej rezervy. 
 

  • Každá obec vypracuje zoznam počtu rodinných a bytových domov zasiahnutých povodňami, vrátane domácností, počtu dospelých osôb a nezaopatrených detí v domácnosti.
  • Na základe žiadosti o príspevok postihnutých občanov vypracuje súhrnný zoznam žiadateľov.
  • Poradie v zozname obec určí na základe majetkových pomerov žiadateľa, počtu nezaopatrených detí a výšky škody.
  • Zoznam odošle na príslušný obvodný úrad na verifikáciu.
  • Obvodný úrad zoznam verifikuje v súčinnosti s príslušným okresným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
  • Po schválení obecným zastupiteľstvom obec zoznam odošle prostredníctvom obvodného úradu ministerstvu vnútra, ktoré zoznamy zosumarizuje a odstúpi na Úrad vlády.
  • Samotné príspevky bude vyplácať Úrad vlády prostredníctvom Slovenskej pošty. 
     

Zvýši sa základná výška príspevku pre rodiny s nezaopatrenými deťmi od 100 eur pri 1 dieťati až do 500 eur pri 4 a viac deťoch.
Pre občanov v hmotnej núdzi, ktorí prišli pri povodniach o všetok majetok sa odporúča na uľahčenie ich zložitej situácie zvážiť poskytnutie jednorázovej sociálnej pomoci z kapitoly rezortu práce. Takýmto spôsobom sa už zmierňovali následky povodní z mája a júna tohto roka.