Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. júl 2024, streda
 

Výcvik modulu CBRN

14. 06. 2019

7

V dňoch 12. až 14. júna 2019 sa v priestoroch Centra výcviku Lešť MO SR uskutočnil výcvik modulu CBRN tvoreného kontrolnými chemickými laboratóriami civilnej ochrany a zároveň súčinnostné cvičenie s viacerými modulmi HaZZ – konkrétne modulom vysokokapacitného odčerpávania vody, záchrany pred povodňami s využitím člnov, čistenia a úpravy vody a logistickej jednotky.

Predmetné cvičenie v oblasti spolupráce s modulmi HaZZ voľne nadväzovalo na medzinárodné cvičenie, ktoré sa konalo minulý rok v Srbsku. Z toho dôvodu bolo jeho hlavným účelom najmä precvičenie spoločných postupov, činností a funkcionality všetkých zúčastnených subjektov pri nasadení na Slovensku a v zahraničí. Zároveň sa preverovala aj akcieschopnosť modulov a schopnosti prepravy materiálno-technického vybavenia. U modulov HaZZ aj činnosti ako jazda v konvoji, práca v sťažených podmienkach, evakuácia obyvateľstva, záchrana z vodnej hladiny, odčerpávanie povodňovej vody zo zaplavených území, čistenie a úpravy pitnej vody.

Už počas minuloročného poľného cvičenia v Srbsku sa potvrdilo, že podobná spolupráca modulov zriaďovaných a registrovaných všeobecne pod hlavičkou MV SR (bez ohľadu na to, či ide o moduly HaZZ, PZ, SKR prípadne moduly zriaďované inými organizačnými súčasťami MV), ako aj expertov a iných odborníkov civilnej ochrany, aktívne angažovaných v oblasti medzinárodnej spolupráce, je veľmi potrebná a do budúcnosti zrejme absolútne nevyhnutná. Okrem možnosti precvičenia jednotlivých činností vykonávaných modulmi totiž poskytuje jedinečnú príležitosť oboznámenia sa modulov navzájom, a to nielen z pohľadu techniky a vybavenia, ale aj z pohľadu vytvorenia osobných relácií, ktoré sú v tejto sfére obzvlášť dôležité. Ak sa má Slovensko stať aktívnym hráčom v oblasti európskeho či medzinárodného mechanizmu civilnej ochrany so všetkými aspektmi s tým súvisiacimi, je nevyhnutné vytvorenie siete - systému, prostredníctvom ktorého bude možné jednoducho a automaticky zdieľať informácie, vedomosti a skúsenosti, s ktorými sa jednotliví experti pôsobiaci na poli medzinárodnej spolupráce počas svojej práce stretávajú. Za tým účelom bude na jeseň aj prvý ročník workshopu / seminára pre pozvaných aktérov pôsobiacich na poli medzinárodnej spolupráce. Bude sa konať opäť v Lešti a budeme o ňom včas informovať.