Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Vysokozdvižná plošina pre systém včasného varovania

06. 02. 2020

IMG_20200109_113622

Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR (ďalej len „ministerstvo“) má od nového roku k dispozícii novú vysokozdvižnú plošinu, ktorá bude využívaná technikmi ministerstva na opravy, údržbu a demontáže sirén, ktoré sú súčasťou komplexného systému včasného varovania obyvateľstva na Slovensku. Vysokozdvižná plošina sa bude používať predovšetkým pre sirény umiestnené na ťažko dostupných miestach. Ministerstvu to umožní realizovať rýchlejšie a bezpečnejšie servisné zásahy a zároveň promptnejšie reagovať v prípade požiadaviek na demontáže od jednotlivých obcí.

Zabezpečenie vysokozdvižnej plošiny je súčasťou dlhodobého úsilia o maximalizovanie využívania vlastných kapacít pre údržbu systému včasného varovania, čo prináša významnú úsporu finančných prostriedkov. Okrem vysokozdvižnej plošiny bolo už v roku 2019 zabezpečené odborného preškolenia technikov na opravu a údržbu sirén. Zároveň bol zaobstaraný diagnostický softvér umožňujúci identifikáciu konkrétnej poruchy na elektronickej siréne a jej následnú opravu. 

Systém včasného varovania v súčasnosti tvorí viac ako 1700 elektronických sirén a príslušnej komunikačnej infraštruktúry, ktoré je možné diaľkovo ovládať priamo z koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému a Centrálneho monitorovacieho a riadiaceho strediska ministerstva. Viac ako 900 elektronických sirén je v majetku ministerstva. Menšie obce navyše disponujú aj staršími miestne ovládanými elektromotorickými sirénami, ktorých je viac ako 1000 a sú rovnako majetkom ministerstva. Údržba tejto infraštruktúry je zabezpečená nie len dodávateľsky, ale v stále väčšej miere aj vlastnými zamestnancami ministerstva.

V priebehu nasledujúcich troch rokov bude veľká časť zastaraných elektromotorických sirén nahradená modernými diaľkovo ovládanými elektronickými sirénami. Celkovo pôjde o 620 sirén, ktoré budú umiestnené v 465 obciach na území celého Slovenska.