Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Tlačové informácie


:

RSS


Zasadnutie Platformy solidarity pre Ukrajinu na pôde EÚ vyslovilo Slovensku pochvalu
23. 06. 2023

Na pôde Európskej komisie sa v uplynulých dňoch uskutočnilo prvé fyzické rokovanie Platformy solidarity pre Ukrajinu. Na rokovaniach o troch hlavných témach - ubytovaní, krízovom plánovaní  v súvislosti s príchodom ľudí z Ukrajiny a o budúcnosti  štátutu dočasného útočiska - za zúčastnili...

Stretnutie generálnych riaditeľov krízového riadenia a civilnej ochrany štátov V4 prinieslo víziu intenzívnejšej spolupráce
16. 06. 2023

Dvojdňová konferencia generálnych riaditeľov krízového riadenia a civilnej ochrany štátov V4, ktorú vo štvrtok 15. júna 2023 otvoril štátny tajomník MV SR  Ľubomír Šablica, sa niesla v duchu rozvíjania spolupráce a zdieľania skúseností v oblastiach predstavujúcich najväčšie výzvy, ktorým v...

Mestu Handlová štát preplatí výdavky v dôsledku vzniku mimoriadnej situácie pri požiari
07. 06. 2023

Minister vnútra SR Ivan Šimko na  rokovaní vlády 7. júna 2023  na základe zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva predložil  návrh na jednorazovú refundáciu nákladov obyvateľom mesta Handlová z dôvodu vzniku mimoriadnej udalosti spôsobenej požiarom bytového domu z 16....

Slovenská republika po 7 rokoch pristúpila k zmenám v stratégii riadenia rizík bezpečnostných hrozieb
07. 06. 2023

Vláda SR v stredu 7. júna 2023 prijala dôležitý krok k posilneniu bezpečnosti a ochrany občanov prostredníctvom schválenia Akčného plánu k Národnej stratégii riadenia rizík bezpečnostných hrozieb do roku 2025. Materiál na rokovanie vlády predložil minister vnútra SR Ivan Šimko. K aktualizácii...

Vláda po dvoch desaťročiach prijala zásadné koncepčné zmeny v nastavení bezpečnostného systému štátu
07. 06. 2023

Vláda v stredu 7. júna 2023 schválila novú koncepciu bezpečnostného systému Slovenskej republiky. Nahradí koncepčný materiál prijatý ešte  roku 2002. Návrh koncepcie, ktorý na rokovanie predložil minister vnútra Ivan Šimko, vypracovala medzirezortná pracovná skupina zástupcov rezortov...

Kabinet schválil akčný plán ku koncepcii organizácie a rozvoja IZS do roku 2027
07. 06. 2023

Vláda v stredu 7. júna 2023 schválila materiál, na ktorého príprave spolupracovali rezorty vnútra a zdravotníctva. Obe ministerstvá vypracovali Akčný plán ku Koncepcii organizácie a rozvoja integrovaného záchranného systému do roku 2027. Materiál na rokovanie predložil minister vnútra Ivan...

Slovensko posiela Taliansku na pomoc 25 hasičov a 13 kusov hasičskej techniky vrátane príslušenstva
21. 05. 2023

Slovenská republika posiela pomoc v súvislosti s nepriaznivým počasím a silným dažďom, ktoré v uplynulých dňoch postihli viaceré  regióny v Taliansku. Krajinu sužujú záplavy a zosuvy pôdy. Vylialo sa viac ako 20 riek a eviduje sa takmer 300 zosuvov pôdy....

Odovzdali sme prvé certifikáty o odbornej spôsobilosti operátora koordinačného strediska IZS
28. 04. 2023

Dvojtýždňový kurz úspešne absolvovala prvá skupina personálu koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému. Certifikáty odbornej spôsobilosti im odovzdala v piatok 28. apríla 2023 v Bratislave generálna riaditeľka sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra Michaela Kaňová...