Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Kabinet schválil akčný plán ku koncepcii organizácie a rozvoja IZS do roku 2027

07. 06. 2023

Plán obnovy a odolnosti logo

Vláda v stredu 7. júna 2023 schválila materiál, na ktorého príprave spolupracovali rezorty vnútra a zdravotníctva. Obe ministerstvá vypracovali Akčný plán ku Koncepcii organizácie a rozvoja integrovaného záchranného systému do roku 2027. Materiál na rokovanie predložil minister vnútra Ivan Šimko.

Predkladaný návrh akčného plánu reaguje na zistenia analýzy súčasného stavu a identifikáciu hlavných oblastí rozvoja, ktoré boli rozpracované v rámci Koncepcie organizácie a rozvoja integrovaného záchranného systému do roku 2027.

Akčný plán taktiež zahŕňa reformné opatrenia na úseku integrovaného záchranného systému vyplývajúce z míľnikov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Na zlepšenie súčasného stavu je navrhovaných 9 rozvojových opatrení, ktoré sa týkajú zlepšenia procesov integrovaného záchranného systému zavedením spoločných postupov zložiek pri poskytovaní pomoci v tiesni, skvalitnenia odbornej prípravy záchranných zložiek a personálu koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému zodpovedných za príjem a spracovanie informácií na čísle tiesňového volania 112 zavedením odbornej spôsobilosti na úseku integrovaného záchranného systému, zavedením akreditácie ostatných záchranných zložiek – právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov, ktorí majú v predmete činnosti poskytovanie pomoci pri záchrane života, zdravia a majetku.

Dôležitým opatrením akčného plánu je vybudovanie školiaceho strediska integrovaného záchranného systému, siete integrovaných bezpečnostných centier ako moderných krízových manažérskych a technologických priestorov s benefitom operatívnej spolupráce záchranných zložiek, najmä Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, záchrannej zdravotnej služby a orgánov miestnej štátnej správy.

Súčasne sa z ekonomického hľadiska dosiahne tzv. „úspora z rozsahu", čo znamená, že na spoločnom integrovanom pracovisku môžu záchranné zložky vďaka tejto skutočnosti množstvo funkcionalít a služieb zdieľať a využívať efektívnejšie a lacnejšie. Integrované bezpečnostné centrá budú spĺňať priestorové a bezpečnostné štandardy, ktoré sú nevyhnutné pre prevádzku pracoviska tohto typu. Predloženie a schválenie akčného plánu je tiež krokom k naplneniu cieľov Reformy 3 „Optimalizácia riadenia krízových situácií“ v rámci Komponentu 16 Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.