Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
Polícia
 

Informácie pre cudzincov

Registrácia dočasného útočiska na území SR

Od 09.03.2022, 13:30 hod. je dostupná online služba pre registráciu dočasného útočiska .

Formulár je elektronické vyhlásenie cudzinca žiadajúceho o dočasné útočisko. Neslúži na rezerváciu termínu na príslušnom pracovisku.Vyplnením formulára urýchlite Vaše vybavovanie na mieste

QR kód pre online službu pre registráciu dočasného útočiska

Kontakt na veľkokapacitné centrá:


Bottova 7, 811 09 Bratislava (GPS súradnice: 48.1453874616074, 17.12899309956323)

 

 


Úradné hodiny

Pondelok, streda, piatok: od 07.30 h do 15.30 h budú vybavované všetky životné situácie.   

Utorok, štvrtok: od 07.30 h do 15.30 h budú vybavované:

  1. Žiadosti o vydanie dokladu o pobyte pre osoby – vodičov medzinárodnej kamiónovej alebo autobusovej dopravy, ktorých platnosť pobytu bola/je predĺžená z dôvodu:
    • krízovej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID 19,
    • vojnového stavu na Ukrajine („LEX Ukrajina"). 
  2. Žiadosti o udelenie národných víz pre vodičov autobusov, vodičov medzinárodnej dopravy a vodičov vnútroštátnej dopravy v zmysle nariadenia vlády SR č. 520/2021.
  3. Žiadosti o udelenie národných víz pre vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín v zmysle nariadenia vlády SR č. 521/2021.   
  4. Žiadosti o udelenie národných víz v zmysle uznesenia vlády SR č. 731/2021. 

Žiadatelia o dočasné útočisko:

Na oddeleniach cudzineckej polície PZ: Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Rimavská Sobota, Dunajská Streda, Trnava, Nové Zámky, Trenčín, Ružomberok, Prešov, Košice, Michalovce a Oddelení azylu PZ Humenné vybavujú všetkých žiadateľov o dočasné útočisko. Vybavujú žiadateľov o dočasné útočisko 3 dni v týždni:

Pondelok – Streda – Piatok od 07.30 do 15.30 h.

Na oddelení cudzineckej polície PZ Bratislava sa registrujú na dočasné útočisko len tehotné ženy, rodiny s deťmi (len v prípadoch, kde bude minimálne jedno dieťa vo veku do 6 rokov), starí ľudia nad 65 rokov a iné zraniteľné osoby. Vymedzené skupiny žiadateľov o dočasné útočisko vybavuje 3 dni v týždni:

Pondelok – Streda – Piatok od 07.30 do 15.30 h.

Veľkokapacitné registračné centrá vybavujú žiadateľov o dočasné útočisko: 

  1. Bratislava - Pondelok – Piatok od 08.00 do 15.30 h.

Stránka úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru bola vytvorená s cieľom poskytnúť cudzincom prichádzajúcim na Slovensko čo najpodrobnejšie informácie, ktoré sa týkajú pobytovej agendy. Ku konkrétnemu správnemu konaniu môže podať informáciu len dotknutý správny orgán, teda príslušné oddelenie cudzineckej polície Policajného zboru.

 

Infolinkainfo_centrum

Pôsobnosť RHCP- kraj región

 

Bratislava, Trnava, Nitra*

+421-9610-36999

TA.13G4@FO3G.S2DQUL@

Banská Bystrica, Žilina, Trenčín*

+421-96160-2593

TA.13G4@FO3G.22DQUL@

Prešov, Košice

+421-96180-6101

  TA.13G4@FDDQUL@

*dostupné 7:30-15:30

Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru aktívne spolupracuje aj s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM), ktorá poskytuje bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov. Ďalšie informácie nájdete priamo na týchto stránkach:

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov

Migračné informačné centrum IOM (MIC) poskytuje štátnym príslušníkom tretích krajín bezplatné právne a sociálne poradenstvo, pracovné poradenstvo vrátene pomoci pri hľadaní zamestnania, rekvalifikácie a výučby slovenského jazyka a podporuje komunitný život cudzincov na Slovensku.
Viac informácií: http://www.mic.iom.sk/

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov

Skontrolujte si, či potrebujete víza do Slovenskej republiky.

Pomocou webovej aplikácie Visa Check môžete zistiť, či potrebujete víza na vstup do SR a aký typ pobytu potrebujete na štúdium, prácu či podnikanie na Slovensku.

Skontrolujte si, či potrebujete víza do Slovenskej republiky.

Bezplatná pomoc cudzincom pri návrate do krajiny pôvodu.

Program asistovaných dobrovoľných návratov  pomáha pri návrate a reintegrácii cudzincom bez povolenia na pobyt v SR, ktorí sa chcú vrátiť do krajiny pôvodu. Ďalšie informácie k programu nájdete priamo na stránke IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu.


Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie