Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. apríl 2024, sobota
 

ABC brány – systém automatizovanej hraničnej kontroly

logo isf amif

          FONDY PRE OBLASŤ VNÚTORNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre vnútornú bezpečnosť, nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz.

  • Špecifický cieľ 2: Hranice
  • Národný cieľ 3: Hranice – Spoločné normy Únie

Prijímateľ: Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru (ÚHCP P PZ)
Výška grantu: 1 216 881,61 eura 
Obdobie realizácie projektu: 01.06.2020 – 31.12.2023

Zodpovedný orgán: Ministerstvo vnútra SR

Popis projektu:

Projekt je zameraný na obstaranie automatizovaného systému hraničnej kontroly – ABC brán, ktorý umožní automatizovaný výkon hraničnej kontroly občanov Európskej únie pri prekračovaní vonkajšej hranice Slovenskej republiky na medzinárodnom letisku M. R. Štefánika v Bratislave. Realizáciou projektu sa taktiež obstará autonómny informačný systém na správu týchto ABC brán s autorizáciou používateľov, logovanie, riadenie s integráciou na informačné systémy MV SR a aplikačné programové vybavenie. Uvedený systém bude využívaný organizačnými zložkami v pôsobnosti ÚHCP P PZ, ktoré okrem iného plnia úlohy v oblasti kontroly hraníc na medzinárodnom letisku vrátane kontroly nelegálnej migrácie. Realizácia projektu prispeje k vytvoreniu podmienok pre efektívnejšie vykonávanie identifikácie osôb a skrátenie vybavovacieho procesu hraničnej kontroly.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]