Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. december 2021, nedeľa
 

Aktuálne projekty

Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí

Projekty podporené v rámci  Fondu pre azyl, migráciu a integráciu

Kód projektu

Názov projektu

 Prijímateľ

Obdobie realizácie

Schválená výška grantu

Z toho AMIF

Z toho štátny rozpočet

Špecifický cieľ SC1 AZYL

SK 2018 AMIF SC1.1 

Budovanie kapacít v oblasti azylu 

 Migračný úrad MV SR

01.01.2019-31.10.2022 

41 553,08 € 

 31 164,81 €

10 388,27 € 

SK 2019 AMIF SC1.1/1

Efektívne služby žiadateľom o azyl v SR III

Slovenská humanitná rada

01.01.2020-31.12.2021

1 189 773,62 €

892 330,21 €

297 443,41 €

 

Špecifický cieľ SC2 INTEGRÁCIA

SK 2018 AMIF SC2.1

Tvorba odporúčaných a štandardných postupov pre výkon prevencie a včasnej intervencie v súvislosti s migráciou štátnych príslušníkov tretích krajín

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

 

 

 11.07.2018 - 30.09.2021

499 331,80 €

374 498,85 €

124 832,95 €

SK 2019 AMIF SC2.1/1

Rifugio

Slovenská humanitná rada

01.01.2020-31.12.2021

935 999,99 €

701 999,99 €

234 000,00 €

SK 2019 AMIF SC2.1/2

Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (fáza X)

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)

01.01.2020-31.12.2021

1 002 314,62 €

751 735,96 €

250 578,66 €

SK 2019 AMIF SC2.2/1

Výskum integrácie cudzincov - bariéry, nástroje, postoje

Centrum pre výskum etnicity a kultúry

01.01.2020-31.12.2021

223 397,05 €

167 547,78 €

55 849,27 €

 

Špecifický cieľ SC3 NÁVRATY

SK 2019 AMIF SC3.1 

 Budovanie kapacít v oblasti návratov III.

ÚHCP P PZ 

 05.07.2019-31.12.2021

130 000,00 € 

97 500,00 € 

32 500,00 € 

SK 2019 AMIF SC3.3/1

KOMPAS III

Slovenská humanitná rada

01.01.2020-31.12.2021

466 989,56 €

350 242,17 €

116 747,39 €

SK 2019 AMIF 3.3/2

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu

Medzinárodná organizácia pre migráciu

01.01.2020-31.12.2021

682 570,67 €

511 928,00 €

170 642,67 €

SK 2019 AMIF SC3.4

Nútený návrat - AMIF III

ÚHCP P PZ

01.01.2020-31.10.2022

470 666,67 €

353 000,00 €

117 666,67 €