Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. január 2020, streda
 

Aktuálne výzvy

AKCIE ÚNIE:

Európska komisia (EK) v rámci priameho riadenia Fondu pre azyl, migráciu a integráciu vyhlásila dňa 30. 7. 2019 viaceré výzvy zamerané na nadnárodné akcie v oblasti azylu, migrácie a integrácie.

Grant 1: Podporovanie integrácie osôb, ktoré to potrebujú, cez súkromné systémy sponzorstva. (AMIF-2019-AG-CALL-01)

Grant 2: Oboznámenie novo-pricestovaných príslušníkov tretích krajín so sociálnou situáciou v krajine cez účasť lokálnych komunít, vrátane dobrovoľníckych aktivít a poradenstva.  (AMIF-2019-AG-CALL-02)

Grant 3: Sociálna a ekonomická integrácia migrantiek (AMIF-2019-AG-CALL-03)

Grant 4: Kampane na zvýšenie povedomia a informačné kampane o rizikách nelegálnej migrácie vo vybraných tretích krajinách a v rámci Európy. (AMIF-2019-AG-CALL-04)

Grant 5: Podpora obetí obchodovania s ľuďmi (AMIF-2019-AG-CALL-05)

Grant 6: Ochrana migrujúcich detí (AMIF-2019-AG-CALL-06)

Grant 7: Nadnárodné projekty členských štátov na tréning expertov v oblasti azylu a imigrácie (AMIF-2019-AG-CALL-07)

Podrobnosti k výzvam nájdete TU

Žiadosti o grant sa predkladajú priamo EK, elektronicky prostredníctvom vyššie uvedeného linku.

Termín na predloženie žiadostí o grant je 30. 1. 2020.