Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. august 2020, pondelok
 

Aktuálne výzvy

AKCIE ÚNIE 2020 - VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ

Dňa 30.01.2020 bola Európskou komisiou vyhlásená  výzva ISFP-2019-AG-THB, ktorá je zameraná na financovanie nadnárodných projektov v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

Viac informácií k samotnej výzve sú k dispozícií na webovej stránke Európskej komisie.

Žiadosť je potrebné zaslať Európskej komisii elektronicky v termíne do 27. augusta 2020 prostredníctvom odkazu.


AKCIE ÚNIE 2020 - VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ

Dňa 25.06.2020 bola Európskou komisiou vyhlásená  výzva ISFP-2020-AG-PROTECT, ktorá je zameraná na ochranu verejných priestranstiev.

Viac informácií k samotnej výzve sú k dispozícií na webovej stránke Európskej komisie.

Žiadosť je potrebné zaslať Európskej komisii elektronicky v termíne do 24. septembra 2020 prostredníctvom odkazu.


AKCIE ÚNIE 2020 - VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ

Dňa 14.07.2020 bola Európskou komisiou vyhlásená  výzva ISFP-2020-AG-CUAS, ktorá je zameraná na financovanie projektov, ktoré budú zamerané na posilnenie európskej koordinácie testovania systému bezpilotných lietadiel.

Viac informácií k samotnej výzve sú k dispozícií na webovej stránke Európskej komisie.

Žiadosť je potrebné zaslať Európskej komisii elektronicky v termíne do 14. októbra 2020 prostredníctvom odkazu.


AKCIE ÚNIE 2020 - VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ

Dňa 23.07.2020 Európska komisia uverejnila výzvu ISFP-2020-AG-RAD, ktorá je zameraná na financovanie projektov, zamerané na odčlenenie extrémistov a radikalizovaných jednotlivcov a zabránenie ich opätovnému začleneniu k násilnému pravicovému a islamistickému extrémizmu.

Viac informácií k samotnej výzve sú k dispozícií na webovej stránke Európskej komisie.

Žiadosť je potrebné zaslať Európskej komisii elektronicky v termíne do 24. novembra 2020 prostredníctvom odkazu.