Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2024, nedeľa
 

Budovanie kapacít v oblasti azylu

 logo ISF a AMIF            

          FONDY PRE OBLASŤ VNÚTORNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

Prijímateľ: Migračný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.

  • Špecifický cieľ: 1 - Azyl
  • Národný cieľ: 1 – Prijímanie/azyl

Výška grantu:  41 553,08 eur
Obdobie realizácie projektu: 01.01.2019 - 31.10.2022

Zodpovedný orgán: Ministerstvo vnútra SR

Popis projektu:  

Projekt je zameraný na prehlbovanie vedomostí zamestnancov migračného úradu, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu so žiadateľmi o udelenie azylu, ako aj s osobami s udelenou medzinárodnou ochranou na území Slovenskej republiky, v oblasti príjmu žiadateľov o udelenie azylu s prihliadnutím na zraniteľné skupiny osôb a na ich včasnú a dôkladnú identifikáciu. Zamestnanci migračného úradu  absolvujú zážitkové sociálno-psychologické školenie, supervíziu a kurz kultúrnych odlišností, čo zabezpečí v existujúcich podmienkach najvyššiu možnú odbornosť a pripravenosť zamestnancov migračného úradu pri identifikácii zraniteľných žiadateľov o azyl, ale tiež v prípade, ak nastane pri ich pracovnej činnosti nepredvídateľná udalosť. Na pomoc pri školeniach zamestnancov migračného úradu je potrebné, aby boli dostupné materiály, ktoré vypracováva EASO (Európsky podporný úrad pre azyl) v slovenskom jazyku. Na základe uvedeného bude súčasťou realizovaného projektu aj preklad vybraných modulov EASO do slovenského jazyka.

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]