Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. október 2021, pondelok
 

Budovanie kapacít v oblasti návratov II

 logo ISF a AMIF            

          FONDY PRE OBLASŤ VNÚTORNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

Prijímateľ: Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru (ÚHCP PPZ)

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.

  • Špecifický cieľ: 3 - Návrat
  • Národný cieľ: 1 – Sprievodné opatrenia

Výška grantu: 80 000 eur
Obdobie realizácie projektu: 01.05.2017 - 28.02.2018

Zodpovedný orgán: Ministerstvo vnútra SR

Popis projektu

Projekt je zameraný na zefektívnenie  procesu realizácie nútených návratov s cieľom dosiahnuť hladký priebeh núteného návratu prostredníctvom budovania kapacít zamestnancov zapojených priamo do politiky nútených návratov na území SR, a to formou realizácie školení policajtov ÚHCP PPZ podieľajúcich sa na procesne núteného návratu a formou preškolenia pracovníkov vybraných zastupiteľských úradov SR so sídlom v tretích krajinách. Predmetom školení bude problematika legislatívnej úpravy a praxe v oblasti nútených návratov, a to predovšetkým oblasť administratívneho vyhostenia a zaistenia štátnych príslušníkov tretích krajín, alternatívy zaistenia, umiestňovanie v útvare policajného zaistenia pre cudzincov, predchádzanie nelegálnej migrácie štátnych príslušníkov tretích krajín na územie SR a EÚ atď. Implementácia aktivít projektu prispeje k zvýšeniu odbornej kvalifikácie zamestnancov podieľajúcich sa na procese nútených návratov, a tým k zabezpečeniu úspešných návratových operácií a účinnému riadeniu návratovej politiku na území SR.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]