Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. december 2023, streda
 

Budovanie kapacít v oblasti návratov III

logo ISF AMIF

             FONDY PRE OBLASŤ VNÚTORNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

Prijímateľ: Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru (ÚHCP PPZ)

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.

  • Špecifický cieľ: 3 - Návrat
  • Národný cieľ: 1 – Sprievodné opatrenia

Výška grantu: 130 000 eur
Obdobie realizácie projektu: 05.07.2019 - 31.12.2021

Zodpovedný orgán: Ministerstvo vnútra SR

Popis projektu

Projekt je zameraný na realizáciu vzdelávacích aktivít pre zamestnancov zapojených do procesu politiky návratov, a to formou školení, ktoré zabezpečia zvýšenie ich odbornosti v tejto oblasti. Aktivity projektu sú priamo zamerané na preškolenie policajtov a zamestnancov tých orgánov štátnej správy, ktoré plnia úlohy a sú súčasťou procesu návratov cudzincov na území SR. Obsahom školení je oboznámenie sa s legislatívnou úpravou a jej aplikáciou v praxi služby hraničnej a cudzineckej polície.

Projekt nadväzuje na národné projekty ÚHCP PPZ zamerané na problematiku návratov  implementované v predchádzajúcom období v rámci Európskeho fondu pre návrat a Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Ide o projekt, ktorý priamo súvisí s vykonávaním úloh v oblasti návratov a tvorí nevyhnutnú časť návratovej politiky SR. Zachovanie kontinuity realizácie týchto aktivít je nevyhnutným predpokladom pre zabezpečenie udržateľného a dôstojného návratu, zvyšovanie jeho kvality, ako aj kvality služieb poskytovaných štátnym príslušníkom tretích krajín. Implementáciou aktivít projektu sa prispeje k zvýšeniu odbornej kvalifikácie zamestnancov podieľajúcich sa na procese nútených návratov a tým k zabezpečeniu úspešných návratových operácii a účinnému riadeniu návratovej politiky na území SR.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]