Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. december 2023, sobota
 

Datacentrum MV SR

Datacentrum MV SR

Názov projektu: Datacentrum Ministerstva vnútra SR
Kód ITMS 2014+: 311071A173
Termín realizácie projektu: 02/2016 – 09/2017
Výška nenávratného finančného príspevku: 30 891 828,84 EUR
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí NFP: 25.05.2016
Dátum podpisu dodatku č. 1 o poskytnutí NFP:  01.12.2016
Dátum podpisu dodatku č. 2 o poskytnutí NFP:  27.10.2017
Dodávateľ: v procese obstarávania
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 na www.opii.gov.sk                                        

Popis projektu:

Predmetom projektu je zabezpečenie/obstaranie priestorov pre dátové centrum Ministerstva vnútra SR, podľa požiadaviek na dátové centrum pre eGovernment a s požadovanými technickými, infraštruktúrnymi a bezpečnostnými vlastnosťami, pričom bude nainštalovaná infraštruktúra pre 800 m2 s podporou pre IT inštalovaný príkon 1,5 kW / m2 (celkovo 1200kW).