Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. apríl 2024, sobota
 

Doplnenie a obmena technického vybavenia v rámci N-VIS a CLK

logo ISF a AMIF            

          FONDY PRE OBLASŤ VNÚTORNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

Prijímateľ: Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru (ÚHCP PPZ)

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre vnútornú bezpečnosť, nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz.

  • Špecifický cieľ: Podpora spoločnej vízovej politiky
  • Národný cieľ: Víza - Vnútroštátna kapacita

Výška grantu: 522 060,00 eur
Obdobie realizácie projektu: 01.11.2020 - 31.12.2023

Zodpovedný orgán: Ministerstvo vnútra SR

Popis projektu

Projekt je zameraný na nákup hardvérového vybavenia pre útvary služby hraničnej a cudzineckej polície (ÚHCP PPZ) - organizačné súčasti ÚHCP PPZ, ktoré zabezpečujú a sú zodpovedné za plnenie úloh v oblasti vízovej praxe a úloh vyplývajúcich z činnosti Národného vízového informačného systému (N-VIS) a Centrálnej lustračnej konzoly (CLK) na území SR v rozsahu svojej kompetencie. Technické zariadenia budú slúžiť policajtom služby hraničnej a cudzineckej polície na plnenie úloh v rámci činností súvisiacich s prevádzkou N-VIS a CLK. Cieľom projektu je zabezpečenie efektívneho riadenia v oblasti víz a plnej implementácie funkčnosti Vízového informačného systému, posilnenie fungovania a riadenia vízovej politiky SR v súlade s právom Európskej únie a vytvorenie podmienok pre podporu a rozvoj existujúcich kapacít v oblasti vízovej politiky na území SR.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]