Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. december 2023, streda
 

Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku

Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku (BMVI) ako súčasť fondu pre integrované riadenie hraníc

Nástroj na riadenie hraníc a víza zabezpečí silné a účinné európske integrované riadenie vonkajších hraníc a podporí spoločnú vízovú politiku, a tým

 • prispeje k vysokej úrovni vnútornej bezpečnosti,
 • zabezpečí voľný pohyb osôb v rámci Únie,
 • umožní plný súlad s príslušným acquis Únie a
 • zabezpečí plnenie medzinárodných záväzkov Únie a členských štátov.

V rámci nástroja sa podporia najmä:

 • infraštruktúra, budovy, systémy a služby, ktoré sú potrebné na hraničných priechodoch a na hraničný dozor medzi hraničnými priechodmi;
 • materiálno-technické vybavenie vrátane dopravných prostriedkov a systémov IKT;
 • vývoj a modernizácia rozsiahlych informačných systémov
 • odborná príprava, ktorá sa zameriava na európske integrované riadenie hraníc;
 • akcie na zlepšenie kvality údajov uchovávaných v systémoch IKT;
 • operačná podpora na vykonávanie európskeho integrovaného riadenia hraníc;
 • infraštruktúra a budovy, ktoré sú potrebné na účely spracúvania žiadostí o víza a zabezpečenie konzulárnej spolupráce vrátane bezpečnostných opatrení;
 • materiálno-technické vybavenie a systémy IKT potrebné na spracúvanie žiadostí o víza a zabezpečenie konzulárnej spolupráce;
 • odborná príprava zamestnancov konzulátov a iných orgánov, ktorí sú aktívne zapojení do spoločnej vízovej politiky a konzulárnej spolupráce;
 • operačná podpora na vykonávanie spoločnej vízovej politiky;

 

Prijímatelia:

Orgány štátnej správy zodpovedné za zabezpečenie integrovaného riadenia hraníc na vonkajších hraniciach.

BMVI upravuje Common Provisions Regulation.

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]