Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. máj 2020, nedeľa
 

I

SK

EN

FR

indikátor nevykonateľnosti

flag

l’indicateur de validité

integrované riadenie vonkajších hraníc

integrated management of the external borders

la gestion intégrée des frontières extérieures

integrovaný systém detekcie a včasného varovania

integrated detection and early warning system

le système intégré de détection et d’alerte rapide

interoperabilný formát

interoperable format

le format interopérable