Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. apríl 2024, nedeľa
 

Rozšírenie a modernizácia komunikačného kanálu Europolu SIENA na vybrané útvary Policajného zboru Slovenskej republiky

 

Logo ISF a AMIF            

           FONDY PRE OBLASŤ VNÚTORNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre vnútornú bezpečnosť.

  • Špecifický cieľ: Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti
  • Národný cieľ: Trestná činnosť – Výmena informácií

Prijímateľ: Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru (ÚMPS P PZ)
Výška grantu: 2 719 536,08 eur


Obdobie realizácie projektu: 01.02.2018 - 31.12.2023

Zodpovedný orgán: Ministerstvo vnútra SR

Popis projektu

Cieľom projektu je zefektívnenie komunikácie a výmeny informácií na národnej a medzinárodnej úrovni rozšírením komunikačného kanálu na vybrané špecializované útvary PZ SR. Získavanie a rýchla výmena informácií medzi Europolom, členskými krajinami EÚ, tretími stranami a kompetentnými útvarmi PZ SR zaoberajúcimi sa trestnou činnosťou obsiahnutou v mandáte Europolu napomáha k predchádzaniu trestnej činnosti a odhaľovaniu páchateľov trestnej činnosti, čo vedie k predchádzaniu závažnej a organizovanej trestnej činnosti a zároveň k zvýšeniu bezpečnosti občanov SR a EÚ. 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]