Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2024, utorok
 

Modernizácia a obmena HW národnej časti SIS II

 

Logo ISF a AMIF            

           FONDY PRE OBLASŤ VNÚTORNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre vnútornú bezpečnosť, nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz. 

  • Špecifický cieľ: 2 - Hranice
  • Národný cieľ: 6 - Hranice - Národné kapacity

Prijímateľ: Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru (ÚMPS P PZ)
Výška grantu: 781 514,40 eur


Obdobie realizácie projektu: 15.02.2019 - 30.09.2022

Zodpovedný orgán: Ministerstvo vnútra SR

Popis projektu

SR sa v decembri 2007 stala súčasťou krajín schengenského priestoru, ktorého jedným z hlavných princípov je voľný pohyb osôb a tovarov. Odstránenie kontrol na vnútorných hraniciach medzi zmluvnými štátmi schengenského priestoru (ďalej len „zmluvné štáty“) si vyžiadalo prijať kompenzačné opatrenia na zvýšenie ochrany tzv. vonkajšej hranice. Jedným z nástrojov na plnenie opatrení súvisiacich s ochranou vonkajšej hranice je aj Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II). Databáza SIS II je určená pre záznamy obsahujúce údaje o pátraní po osobách a veciach, ktorú využíva 30 európskych krajín. Získavanie, vyhodnocovanie a rýchla výmena informácií medzi zmluvnými štátmi prostredníctvom SIS II je jedným z rozhodujúcich faktorov pri ochrane vonkajšej hranice a pri predchádzaní trestnej činnosti a odhaľovaní páchateľov trestnej činnosti v medzinárodnom meradle, čo vedie k zníženiu kriminality a zároveň k zvýšeniu bezpečnosti občanov EÚ. SIS II je neustále sa vyvíjajúci systém reflektujúci na aktuálne požiadavky medzinárodnej bezpečnosti. Z úrovne EK je za prevádzku a rozvoj SIS II zodpovedná agentúra eu-LISA, ktorej činnosť je zameraná na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov (IS) v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Agentúra eu-LISA priebežne aktualizuje technické pravidlá a špecifikácie pre SIS II a jednotlivé zmluvné štáty sú povinné tieto aktualizácie implementovať do národných riešení SIS. Zároveň si jednotlivé štáty využívajúce SIS II implementujú do svojich národných riešení vlastné špecifické podmienky vyplývajúce z technického a technologického riešenia a vývoja národných informačných systémov, ako aj požiadaviek ich používateľov.

Realizáciou projektu sa zabezpečí modernizácia a obmena HW infraštruktúry v datacentre Ministerstva vnútra SR, na ktorej je zabezpečená prevádzka národnej časti SIS II. Zároveň sa dosiahne požadovaná funkčnosť a spoľahlivosť jej produkčnej prevádzky, čím sa skvalitnia  podmienky pre efektívnu a rýchlu výmenu informácií medzi zmluvnými štátmi používajúcich SIS II. V neposlednom rade budú vytvorené infraštruktúrne podmienky na prevádzkovanie pilotnej fázy nového informačného systému na zber údajov o pasažieroch.

 

 

 

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]