Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2024, utorok
 

Modernizácia a obmena hardvérového a technického vybavenia národnej ústredne SIRENE, INTERPOL a spoločných kontaktných pracovísk/centier policajnej a colnej spolupráce

 

Logo ISF a AMIF            

           FONDY PRE OBLASŤ VNÚTORNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre vnútornú bezpečnosť, nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz. 

  • Špecifický cieľ: Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti
  • Národný cieľ: Trestná činnosť – Výmena informácií

Prijímateľ: Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru (ÚMPS P PZ)
Výška grantu: 195 180,81 eur


Obdobie realizácie projektu: 01.10.2017 - 30.11.2023

Zodpovedný orgán: Ministerstvo vnútra SR

Popis projektu

Predmetom projektu je modernizácia a obmena výpočtovej techniky, multifunkčných zariadení a ostatnej techniky pracovísk, ktoré zabezpečujú medzinárodnú policajnú spoluprácu v podmienkach Slovenskej republiky – národné  ústredne SIRENE a INTERPOL ÚMPS P PZ, stála služba ÚMPS P PZ a spoločných kontaktných pracovísk/centier policajnej a colnej spolupráce. Modernizáciou a obmenou techniky sa zabezpečí plynulý elektronický informačný tok prostredníctvom informačného systému Medzinárodná policajná spolupráca medzi zahraničnými partnermi a dotknutými orgánmi štátnej správy a útvarmi Policajného zboru v oblasti predchádzania, odhaľovania a prevencie trestnej činnosti.  

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]