Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. október 2022, piatok
 

Nútený návrat - AMIF III

 logo AMIF a ISF                 

            FONDY PRE OBLASŤ VNÚTORNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

Prijímateľ: Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru (ÚHCP P PZ)

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.

  • Špecifický cieľ: Návrat
  • Národný cieľ: Opatrenia na návrat

Výška grantu: 470 666,67 eura

Obdobie realizácie projektu: 01.01.2020 - 31.10.2022

Zodpovedný orgán: Ministerstvo vnútra SR

Popis projektu

Projekt Nútený návrat - AMIF III je zameraný na zvýšenie efektivity riadenia návratových operácií na území SR a zabezpečenie trvalo udržateľného, bezpečného a dôstojného návratu štátnych príslušníkov tretích krajín. Aktivity projektu kontinuálne nadväzujú na aktivity národných projektov ÚHCP P PZ v oblasti nútených návratov  implementovaných v predchádzajúcom období v rámci  Európskeho fondu pre návrat a Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Projekt je zameraný na realizáciu aktivít, ktoré prispejú k úspešnému manažovaniu a realizácii návratových operácií. Ide o aktivity zamerané na zabezpečenie prevozu, zabezpečenie leteniek, ubytovania, asistenciu a informovanosť cieľovej skupiny, tlmočenie a znalecké skúmanie veku, zabezpečenie náhradných cestovných dokladov pre štátnych príslušníkov tretích krajín v procese núteného návratu. Všetky aktivity priamo súvisia s  procesom núteného návratu, tvoria nevyhnutnú súčasť návratovej politiky SR a svojím vzájomným prepojením zabezpečujú úspešnosť návratových operácií z územia SR.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]