Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. august 2022, sobota
 

O Fonde ISF

Fond pre vnútornú bezpečnosť prispeje k zaisteniu vysokej úrovne bezpečnosti v Únii, a to najmä prostredníctvom

  • predchádzania terorizmu a radikalizácii, závažnej a organizovanej trestnej činnosti a počítačovej kriminalite a boja proti nim,
  • pomoci obetiam trestných činov a ich ochrany,
  • prípravy na incidenty, riziká a krízy súvisiace s bezpečnosťou, ochrany pred nimi a ich účinného riadenia.

Fond podporuje širokú škálu opatrení v súlade s Európskym programom v oblasti bezpečnosti vrátane opatrení, ako sú

  • nákup/obstarávanie systémov IKT a súvisiaca odborná príprava, testovanie, ako aj ich zlepšená interoperabilita a kvalita údajov,
  • monitorovanie vykonávania práva EÚ a cieľov politiky v členských štátoch v oblasti bezpečnostných informačných systémov,
  • vykonávanie operácií alebo uľahčenie vykonávania cyklu politík EÚ/EMPACT (Európska multidisciplinárna platforma proti hrozbám trestnej činnosti),
  • podpora monotematických alebo prierezových sietí špecializovaných národných jednotiek s cieľom zlepšiť vzájomnú dôveru, výmenu a šírenie know-how, informácií, skúseností a najlepších postupov, združovanie zdrojov a odborných znalostí v spoločných centrách excelentnosti,
  • vzdelávanie a odborná príprava príslušných orgánov presadzovania práva, justičných orgánov a správnych orgánov.

Prijímatelia:

Štátna/federálna polícia, colné orgány a iné špecializované orgány presadzovania práva (vrátane národných jednotiek boja proti počítačovej kriminalite, protiteroristických a iných špecializovaných jednotiek), miestne verejné orgány, mimovládne organizácie, medzinárodné organizácie, agentúry odborových zväzov, súkromné a verejnoprávne spoločnosti, siete, výskumné ústavy a univerzity.

Fond upravuje Common Provisions Regulation.

Webové sídlo programu

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]