Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. december 2023, piatok
 

Elektronické služby pri evidencii vozidiel pre občanov i podnikateľov sa rozšíria

28. 11. 2013

Projekt  Elektronické služby národnej evidencie vozidiel, časť 2 /NEV 2/ je rozšírením  projektu Elektronické služby národnej evidencie vozidiel /NEV/ o  služby a funkcionalitu  mobilného klienta vo vozidlách. Ministerstvo vnútra ho buduje v rámci rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti /OPIS/ spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvo/ ja.  Dodávateľom projektu v hodnote 18 ,6  mil.  €  sú spoločnosti  Soitron s.r.o a Ditec  a.s., partnerom projektu je NASES.

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 

Zásadnou časťou projektu Elektronické služby Národnej evidencie vozidiel  je vybudovanie jednotného, centrálneho a integrovaného informačného systému pre evidenciu všetkých vozidiel v SR – Národnej evidencie vozidiel. Tento centrálny register bude obsahovať konsolidované údaje o všetkých dopravných prostriedkoch. Projekt Elektronických služieb Národnej  evidencie vozidiel, časť 2  ráta s vybudovaním optimalizovanej databázy údajov z evidencie, ktorá  umožní poskytovanie nových elektronických služieb pre občanov aj podnikateľské subjekty (vlastníci, importéri vozidiel a autobazáry).

Zároveň dôjde k vybaveniu ďalších 440 vozidiel Policajného zboru  technikou špecifikovanou v pôvodnom projekte Národnej evidencie vozidiel, čím sa docieli zvýšenie efektívnosti poskytovaných služieb a kontroly. Funkcionality mobilného klienta vo vozidlách polície budú rozšírené, pričom podnetom boli požiadavky z aplikačnej praxe pri lustráciách v evidenciách MV SR, dôjde napríklad k rozšíreniu rozsahu lustrovaných dát.

Zavedením plánovaných elektronických služieb projektu Elektronické služby Národnej evidencie vozidiel, časť 2 bude možné skvalitniť a zefektívniť prácu dopravných inšpektorátov a mobilných zložiek MV SR  a skrátiť čas, ktorý občania strávia vybavovaním evidenčných úkonov.