Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Ministerstvo vnútra ukončilo národný projekt Informačný systém Registra adries

16. 03. 2016

Register adries, ktorý ministerstvo vnútra zároveň spravuje, je informačný systém o všetkých adresách a adresných bodoch bytových a nebytových budov na celom území Slovenska. V registri adries teda nenájdeme informácie o majiteľoch budov či pobytoch osôb, hoci pre účely komunikácie štátnych informačných systémov je register adries integrovaný s registrom fyzických osôb. Obidva registre po dobudovaní v zmysle Stratégie informatizácie SR nadobudnú štatút referenčných registrov, čo znamená, že údaje z nich sa budú pokladať za všeobecne záväzné a nespochybniteľné.

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 

Povinnosti orgánov verejnej správy pri zhromažďovaní údajov o adresách a mechanizmy poskytovania údajov z registra definuje zákon č. 125/2015 o registri adries a vykonávacia vyhláška č. 141/2015 podrobnejšie popisujúca adresné body. Budovanie a údržbu registra adries vykonávajú mestá a obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy a preto na tento účel dostávajú dotácie. Ich poskytovanie podrobne upravuje výnos MV SR č. 155 z 1. júla 2015.

Od 1. júla 2016 má verejnosť k dispozícii elektronické služby registra adries. Služby sú dostupné na portáli Elektronické služby MV SR https://portal.minv.sk. Každý môže požiadať napríklad o podrobné údaje o adrese. Ak je už v informačnom systéme adresný bod ukazujúci vchod do budovy, zobrazí sa vám jeho grafická prezentácia na mape. Ďalšou zo služieb je overenie údajov o adrese. Požiadať možno aj o dataset, čiže súbor údajov, o adresných bodov obce alebo častí obce podľa vlastných zvolených kritérií, ktorý vám systém v štruktúrovanej forme doručí do elektronickej schránky.

Služby registra adries dosiaľ využilo niekoľko tisíc používateľov. Najčastejšie informačný systém odpovedá na požiadavky overenia adresy. Využívanou službou najmä zo strany podnikateľov je aj objednávka datasetov, ktorá si však vyžaduje prihlásenie pomocou elektronického občianskeho preukazu s čipom. Používatelia aktívne zasielajú aj pripomienky ku kvalite registra.

Adresa v registri adries je súbor údajov identifikujúcich umiestnenie hlavného vchodu či vstupov do budovy, ktorým bolo určené orientačné číslo. Je možné ju identifikovať cez identifikátor adresy, čo je množina alfanumerických znakov slúžiaca na účely komunikácie medzi informačnými systémami. Údaje z tejto evidencie môžu teda využívať štátne orgány, najmä bezpečnostné a záchranné zložky pri ochrane zdravia a majetku, rovnako však podnikateľská sféra a samozrejme občania.

Štátne orgány majú údaje z registra adries prístupné aj automatizovaným spôsobom, rovnako podnikatelia. Takýmto spôsobom už Slovenská pošta pravidelne dopĺňa poštové smerovacie čísla k adresám, ako jej to ukladá zákon o registri adries. O automatizovaný prístup treba oficiálne požiadať, ministerstvo vnútra ako správca registra s každým s pomerne veľkého množstva záujemcov preberie spôsoby automatizovaného prístupu podľa technických možností oboch strán. Momentálne máme podpísané dohody o integračnom zámere s takmer 40 subjektmi z radov štátnej správy, samosprávy i súkromného sektora, ktoré sa dlhodobo pripravovali a sú pripravené na integráciu.

Dodávateľom projektu „Informačný systém Registra adries“ je spoločnosť Ness Slovensko, a.s..

Informácie o elektronických službách nájdete tiež na portáli www.slovensko.sk.