Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2023, utorok
 

Ministerstvo vnútra začína budovať centrálny elektronický archív

26. 02. 2015

Elektronicky archiv

 Ministerstvo vnútra v rámci svojich širokých kompetencií pôsobí aj v oblasti archívnictva.  Túto agendu legislatívne vymedzuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. Pre vzrastajúci počet elektronických dokumentov, z ktorých časť spĺňa kritériá trvalej dokumentárnej hodnoty,  je nevyhnutné zabezpečiť elektronickú komunikáciu s príslušnými štátnymi archívmi v oblasti elektronických vyraďovacích konaní a prístupu k archívnym dokumentom. Ministerstvo vnútra na to postupne vytvára podmienky v zákone o archívoch a registratúrach.

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 

Elektronický archív MV SR je jedným z 12 projektov informačných systémov, ktoré MV SR pripravuje  v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti /OPIS/ financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  Dodávateľom informačného systému je spoločnosť IBM Slovensko s. r. o. Projekt v hodnote 6, 185 mil. € zahŕňa návrh, vývoj a nasadenie riešenia vrátane testovania a  školení,  ako aj  dodávku a inštaláciu licencií a hardvéru.

Do projektu, s ukončením ktorého sa počíta koncom roku  2015,  budú zapojené všetky štátne archívy zriadené ministerstvom vnútra.

Elektronický archív bude vybudovaný nasadením informačného systému MV SR s prepojením na spoločné moduly Ústredného portálu verejnej správy. Portál Elektronický archív Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa tak stane komunikačným centrom pre právnické a fyzické osoby vo vzťahu ku všetkým agendám podľa zákona o archívoch a registratúrach vrátane správnej agendy a tzv. bádateľskej agendy. Bude tiež elektronickou cestou k voľne prístupným historickým archívnym dokumentom v ich digitálnej podobe a zároveň ponúkne možnosť pre bezpečné uloženie elektronických archívnych dokumentov vzniknutých z činnosti všetkých typov pôvodcov registratúry. Celkovo sa tým zjednoduší prístup k archívnym dokumentom pre laickú a najmä odbornú verejnosť.

Tomuto cieľu bude prispôsobených množstvo funkcionalít, potrebných pre fungovanie eGov služieb. Používatelia Elektronického archívu budú mať po registrácii možnosť vyhľadávať v archívnom fonde, vkladať záznamy, spravovať a komentovať ich, žiadať štatistiky a rešerše z archívnych materiálov.´

Okrem trvalej elektronickej archivácie dokumentov systém umožní samozrejme aj úschovu pôvodne neelektronických archívnych dokumentov v ich zdigitalizovanej podobe, rovnako archiváciu štruktúrovaných dát a dát z produkčných systémov MV SR.