Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2023, utorok
 

Modernizácia informačného prostredia polície zvýši bezpečnosť občanov a umožní získavať transparentné informácie o dopravnej situácii, nehodách a priestupkoch

07. 11. 2013

Zlepšenie prijímania, spracovania a riešenia podnetov od občanov políciou je jedným z cieľov projektu Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku  Policajného zboru. Projekt ministerstvo vnútra buduje v rámci rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti /OPIS/ spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.  Dodávateľom projektu v hodnote 40 mil. € je konzorcium SAP Slovensko s. r.o, Ericsson Slovakia s. r. o a MICROCOMP-Computersystem s. r. o.

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 

Zavedením plánovaných elektronických služieb bude možné výrazne skvalitniť a zefektívniť komunikáciu občanov s políciou, efektívnejšie koordinovať hliadky v teréne, efektívnejšie riadiť činnosť dopravnej polície,  čo sa prejaví v zníženej nehodovosti, proaktívnom prístupe policajných zložiek a efektívnejšej internej kontrole. Pre občanov sa tak stane polícia viac transparentnou.

Z interného hľadiska výstupy projektu budú môcť využívať relevantné zložky MV SR pri riešení nahlásených udalostí, koordinácii hliadok v teréne alebo pri dopravných činnostiach. Hlavnými používateľmi na strane MV SR budú zložky poriadkovej a dopravnej polície ako aj iné zložky zodpovedné za internú kontrolu a vyššie uvedené činnosti.

Projekt je úzko previazaný s projektom Národnej evidencie vozidiel (NEV), ktorého vlastnosti a funkcionality bude využívať.  Z tohto dovôdu je potrebná koordinácia, súslednosť a integrita oboch  projektov, aby bolo zabezpečené využitie výstupov a výsledkov projektu.

Výsledky projektu bude možné využívať na celom území SR, všetkými mobilnými jednotkami v gescii MV SR.