Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. december 2023, piatok
 

Pokuty a iné sankcie bude možné uhrádzať elektronicky

25. 10. 2013

Pohodlný prístup k údajom z back-office agendy ministerstva vnútra je cieľom projektu Elektronické služby MV SR na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku. Projekt ministerstvo vnútra buduje v rámci rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti /OPIS/ spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Dodávateľom projektu v hodnote 48,3 mil. € je konzorcium SAP Slovensko s. r.o, Ericsson Slovakia s. r. o a MICROCOMP-Computersystem s. r. o.

 

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 

Efektívne poskytovanie služieb občanom elektronickým spôsobom /poskytovanie informácií o priestupkoch, pokutách k priestupkom a o pohľadávkach k pokutám, ako aj vybavenie pokút v kompetencii MV SR/ si vyžiada automatizáciu a elektronizáciu procesov interných služieb. Cieľom je vytvorenie spoľahlivého a bezpečného riešenia, ktoré bude poskytovať služby občanom a podnikateľom, takisto zabezpečovať podporu činností povinných osôb pri vybavovaní pokút a sankcií prostredníctvom platieb v hotovosti, platobnými kartami, bankovým prevodom alebo cez internet.

Projekt bude zároveň neodmysliteľnou podporou pre realizáciu vládneho programu Efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa /ESO/, pretože výrazne prispeje k zjednodušeniu kontaktu občana s verejnou správou. Jedným z cieľov programu ESO je vytvorenie siete kontaktných miest, ktoré budú voči občanovi navonok predstavovať jeden inštitút zastupujúci štát a ďalšie verejné funkcie. Služby projektu Elektronické služby MV SR na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku vytvárajú platformu na integráciu prierezových a obslužných činností týchto kontaktných miest.