Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Pripravujeme nový identifikátor, ktorý v informačných systémoch postupne nahradí rodné číslo

04. 02. 2013

Rodné číslo postupne nahradí bezvýznamový identifikátor /alfanumerický znak/. Na tejto zmene pracuje ministerstvo vnútra budovaním Informačného systému identifikátora fyzických osôb /IS IFO/ pripravovaného v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti /OPIS/ financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Dodávateľom projektu v hodnote 8,16  mil. € je skupina  Gratex International, a.s. a Asseco Central Europe, a. s. 

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 
Jedným z odporúčaní Európskej únie  je, aby sme rodné číslo nahradili bezvýznamovým identifikátorom. Rodné číslo totiž obsahuje údaj o pohlaví a možno z neho vyčítať aj dátum narodenia, čo Európska únia nepokladá za vhodnú ochranu osobných údajov.  Odporúčajú preto rodné číslo nahradiť bezvýznamovým numerickým či alfanumerickým identifikátorom, ktorým bude jeho nositeľ disponovať od narodenia až do úmrtia. 

Úvahy o zavedení identifikátora existujú už dlhšie, MV SR však začalo na projekte pracovať až v roku 2010, kedy bola pripravená štúdia uskutočniteľnosti. Identifikátor fyzickej osoby postupne nahradí rodné číslo, súčasný všeobecný identifikátor fyzickej osoby používaný v IS verejnej správy.

Z pohľadu informatizácie verejnej správy, tak ako ju definuje vládou v roku 2008 schválená Národná koncepcia informatizácie VS,  IFO ako základný identifikátor pre fyzické osoby má postavenie jedného z najdôležitejších komponentov architektúry integrovaných informačných systémov VS, ktoré sa budú používať pri elektronickej forme výkonu štátnej správy.

Identifikátor fyzickej osoby sa premietne do veľkého množstva zákonov, ktoré v súčasnosti ako identifikátor určujú rodné číslo. To si – pochopiteľne – vyžiada prechodné obdobie, v ktorom sa bude identifikátor fyzických osôb používať súbežne s rodným číslom. Ministerstvo vnútra toto obdobie, vychádzajúc zo skúseností iných členských štátov, ktoré si tým prešli, odhaduje na desať rokov. To znamená, že ak si príde občan vybaviť napríklad nový občiansky preukaz, bude v ňom mať v tomto prechodnom období zapísané rodné číslo i bezvýznamový identifikátor. Predpokladá sa, že to bude tak aj u ostatných dokladov, v ktorých dnes figuruje rodné číslo. Občania si teda nebudú musieť meniť doklady – zmeny budú plynulé, rovnako komunikácia medzi systémami štátnej správy. Identifikátor fyzickej osoby výrazne zlepší podmienky pre elektronickú komunikáciu občana so štátnou správou

Nový identifikátor zároveň umožní bezpečnú a jednoznačnú identifikáciu občana vo všetkých informačných systémoch verejnej správy v súlade s požiadavkami EÚ. Systém je tiež navrhnutý tak, aby nevznikali zbytočné sekundárne náklady na úpravy existujúcich informačných systémov.