Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Kabinet schválil stratégiu prevencie kriminality do roku 2028

19. 04. 2023

logo Prevencia kriminality s odtlačkom prsta

Vláda v stredu 19. apríla 2023 schválila Stratégiu prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike do roku 2028, ktorú na rokovanie predložil minister vnútra a zároveň predseda Rady vlády SR pre prevenciu kriminality Roman Mikulec v súlade so zákonom č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti.

Schválenie stratégie je ďalším krokom k naplneniu cieľov v rámci Komponentu 16  Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky: Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva.

Dokument definuje strategické ciele na obdobie jeho platnosti, opierajúc sa o najnovšie dostupné dáta v súvislosti s vývojom kriminality v SR a zohľadňuje tiež potreby jednotlivých regiónov. Pri tvorbe stratégie sa prihliadalo na situáciu v súvislosti s pandémiou COVID 19, vojnou na Ukrajine, so sofistikovanejšími metódami páchania kriminality a narastajúcimi kybernetickými útokmi. Efektívne plánovanie, koordinácia a implementácia preventívnych zásahov môže výrazne prispieť k zvyšovaniu bezpečnosti obyvateľstva SR, podnikateľských subjektov a organizácií verejnej správy znižovaním úrovne kriminality.

Prevencia kriminality má za cieľ eliminovať potenciálny výskyt fyzickej, majetkovej či emocionálnej ujmy obetiam, ich rodinám a komunitám. Prispieva k ochrane skupín obyvateľstva SR najviac ohrozených viktimizáciou a kriminalizáciou. Rovnako môže z dlhodobého hľadiska znížiť sociálne a ekonomické dopady kriminality na spoločnosť, ako aj pozitívne ovplyvniť náklady spojené so systémom trestného súdnictva a výkonu trestu a opakovanej recidívy, a tým prispieť k hospodárskemu rastu, blahobytu a kvalite života obyvateľstva SR.

Predložená stratégia je otvoreným dokumentom, ktorého napĺňanie cieľov bude prehodnotené v polovici obdobia jeho platnosti a v prípade potreby bude aktualizovaný. Zároveň toto prehodnotenie dáva priestor reagovať na nepredvídateľné udalosti (zhoršenie situácie s COVID 19, vojna na Ukrajine, atď.) zapracovaním nových úloh. Prílohami stratégie sú okrem úloh pre rezorty aj odporúčania pre samosprávy.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]