Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. apríl 2024, utorok
 

Plán obnovy - ministerstvo vnútra vyhlásilo verejné obstarávanie na nákup stacionárnych radarov a kamier

12. 09. 2023

Plán obnovy a odolnosti logo

So zámerom zvyšovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky vyhlásilo ministerstvo vnútra verejné obstarávanie na nákup moderných technických prostriedkov na automatizované odhaľovanie niektorých dopravných priestupkov. Podmienky verejného obstarávania boli stanovené v spolupráci s Prezídiom PZ aj na základe prípravných trhových konzultácií s viac ako 20 potenciálnymi dodávateľmi zo Slovenska, Česka, Španielska či Poľska.

Predpokladaná hodnota zákazky je 72 707 922 € bez DPH.  Predmetom verejného obstarávania je realizácia projektu Automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky

Verejné obstarávanie zahŕňa nákup, montáž a sprevádzkovanie 279 stacionárnych radarov a analytických kamier na automatizované odhaľovanie prekročenia maximálnej povolenej rýchlosti, prejazdu na červenú a nerešpektovanie značky STOP v predpokladanej hodnote 12 467 178,39 eur bez DPH.

Premávka

Táto súčasť zákazky je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR. Predmet obstarávania zahŕňa aj iné nevyhnutné služby:  predovšetkým servis k informačným systémom a technickým zariadeniam, opcia na možný nákup ďalších meračov rýchlosti respektíve iných analytických kamier, poplatky za prenosy údajov.

Predmet zákazky zahŕňa overovanie, kalibráciu, prevádzku a servis týchto zariadení počas 8 rokov prevádzky v predpokladanej hodnote 6 949 352 € bez DPH. Dobudovanie softvérovej infraštruktúry pre spracovanie údajov zo stacionárnych radarov a kamier s cieľom automatizovať proces zisťovania priestupkov a penalizovania porušovateľov pravidiel cestnej premávky v predpokladanej hodnote 1 837 602 € bez DPH.

Dobudovanie SW infraštruktúry je financované z Plánu obnovy a odolnosti SR. Počíta sa tiež so zabezpečením prevádzky, podpory a rozvoja uvedenej softvérovej infraštruktúry počas 8 rokov v predpokladanej hodnote 3 337 660 € bez DPH.

S cieľom budúceho rozširovania tejto infraštruktúry je predmetom zákazky aj opcia, teda možnosť nákupu ďalších 650 stacionárnych radarov a analytických kamier, vrátane ich následného overovania, prevádzky a servisu počas 8 rokov v celkovej predpokladanej hodnote 43 188 986 €  bez DPH. Verejné obstarávanie zahŕňa aj doplnkové tovary a služby ako realizácia dopravného značenia, či zabezpečenie konektivity zariadení. 

 

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]