Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Pripravujeme verejné obstarávanie pre špičkový systém na odhaľovanie porušení pravidiel v cestnej premávke

10. 11. 2022

Plán obnovy a odolnosti logo

V tejto súvislosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky už zverejnilo dokumentáciu k projektu Automatizovaného systému odhaľovania porušení  pravidiel cestnej premávky, ktorý vybuduje a prefinancuje v rámci Plánu obnovy a odolnosti.

Zámerom je zautomatizovať celý proces konania o správnom delikte:  od zberu dôkazu, cez celé konanie o správnom delikte až po odoslanie pohľadávky na vymáhanie -  a to s minimálnou interakciou používateľa.

Súčasťou nového IS bude modul automatického spracovania evidencie porušení pravidiel cestnej premávky, ktorý zabezpečí spracovanie incidentu, prenos dôkazu do existujúceho informačného systému rezortu vnútra a iniciuje spustenie procesu správneho konania. „Vybudujeme teda systém, ktorý okrem iného  automaticky archivuje záznamy a v konečnom dôsledku ešte zvyšuje transparentnosť a efektívnosť procesu," spresnil  minister vnútra SR Roman Mikulec.

Projekt pamätá aj na samosprávy – jedna z jeho funkcionalít  umožní priamo obci pokutovať držiteľa vozidla za nedodržiavanie parkovacej politiky /nerešpektovanie zákazu státia či zastavenia na vyznačených plochách, či zákazu vjazdu do určených zón/.

Vznikne aj modul štatistík poskytujúci kvalitný prehľad všeobecných informácií o porušovaní pravidiel cestnej premávky, štatistické výstupy a reporty, ako aj auditné záznamy pre kontrolu procesov a úkonov.

Súčasťou projektu okrem obstarania softvéru nevyhnutného pre jeho fungovanie bude aj obstaranie technických prostriedkov na dokumentáciu porušení pravidiel cestnej premávky /merače rýchlostí, red light, stoppery a i./. Kompletný dizajn projektu by mal byť známy v lete budúceho roka.  

S implementáciou a niekoľkomesačným testovaním nového komplexného IS plánuje ministerstvo vnútra začať v decembri 2023. Do produkčnej prevádzky by mal byť nasadený koncom roku 2024.

V rámci Plánu obnovy a odolnosti má ministerstvo vnútra zadefinované míľniky a ciele v 2 komponentoch. Nový systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky je súčasťou Komponentu 16: Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva. V rámci tohto komponentu už ministerstvo vnútra pripravilo od mája 2022 účinný zákon o registri účtov, ako súčasť reformy polície vytvorilo Národnú centrálu osobitných druhov kriminality a obnovuje materiálno-technické zabezpečenie polície. Príslušníci PZ taktiež absolvujú školenia zamerané na komunikáciu s obeťami trestných činov.

 

  

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]