Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

Slovensko žiada o 458 miliónov eur z plánu obnovy, pomôžu aj pri modernizácii polície a v boji so zločinom

29. 04. 2022

plan-obnovy-mikulec-2022-ilustr

Slovensko podáva prvú žiadosť o platbu v rámci plánu obnovy v celkovej hodnote 458 miliónov eur za splnenie  prvých 14 míľnikov, ku ktorým sme sa zaviazali. O financie žiadame presne rok od momentu, kedy sme plán oficiálne zaslali na posúdenie do Bruselu. Na tlačovej konferencii v piatok 29. apríla 2022 o tom informoval premiér Eduard Heger spolu s ďalšími členmi kabinetu. 

Hlavným cieľom plánu obnovy je podporiť reformy a investície, ktorými Slovensko môžeme dostať do formy. Umožnia nám začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ.

„Mnohí boli voči tomuto plánu skeptickí, neverili mu a považovali ho za nesplniteľný. My dnes plníme sľuby a prinášame výsledky. Po dlhých rokoch nečinnosti robíme zásadné systémové zmeny vo vzdelávaní, v spravodlivosti, modernizujeme políciu a prinášame ďalšie opatrenia, ktoré budú mať pozitívny dopad na každého občana,“ povedal predseda vlády Eduard Heger.

Po tom, čo si Slovensko oficiálne podá žiadosť o platbu, má Európska komisia dva mesiace na posúdenie, či boli uspokojivo splnené všetky míľniky a ciele v danej skupine. Európska komisia zároveň postúpi žiadosť Hospodárskemu a finančnému výboru a pri hodnotení zohľadní aj jeho stanovisko. Ak bude posúdenie kladné, povolí sa vyplatenie finančného príspevku. V budúcich žiadostiach o platbu bude Komisia posudzovať aj fakt, či sa už splnené opatrenia nezvrátili.

Premiér s ministrami informujú o stave plánu obnovy

„Plán obnovy je výnimočný v tom, že ho tvoria reformy a investície. Pre systematickú a viditeľnú zmenu sú kľúčové oba tieto prvky. Aj keď je prvá žiadosť o platbu o schválených reformách, paralelne  rozbiehame aj investície. Doteraz sme spustili desať výziev vo výške takmer 60 miliónov eur a v najbližších dňoch k nim pribudnú . štyri ďalšie výzvy za vyše 100 miliónov eur,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR Lívia Vašáková.

Slovensko má pred sebou podanie zvyšných deviatich žiadostí o platbu. Najbližšia žiadosť nás čaká na jeseň tohto roka v celkovej hodnote 815 miliónov eur. Je v nej spolu 16 míľnikov, z ktorých je už dnes splnených deväť ako napríklad reforma siete nemocníc; reforma riadenia a podpory výskumu, vývoja a inovácií či reforma verejného obstarávania.

Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí

„Ministerstvu vnútra sa podarilo splniť míľnik, ktorý sme si stanovili v rámci boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí. Je ním modernizácia a budovanie odborných kapacít Policajného zboru. Uskutočnili sme organizačné zmeny v polícii, ktoré zvýšia efektívnosť odhaľovania a vyšetrovania trestnej činnosti,"  povedal minister vnútra Roman Mikulec.

Pozrite si: Ciele a míľniky MVSR v oblasti boja proti korupcii, bezpečnosti a ochrany obyvateľov a v oblasti lákania a udržania talentov

V rámci Policajného zboru boli  s účinnosťou k 1. februáru 2022 zriadené:

 • Národná centrála osobitných druhov kriminality (NCODK) ako novovzniknutý útvar s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá sa člení na odbor finančného vyšetrovania, odbor odhaľovania     nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality, odbor počítačovej kriminality a oddelenie podpory riadenia a oddelenie cieľového pátrania.
 • Úrad kriminalistickej techniky, ktorý je nevyhnutnou súčasťou pri zabezpečovaní všetkých kriminalisticko-technických činností pri obhliadke miesta činu aj pri obzvlášť závažných zločinoch.
 • V štruktúre národnej kriminálnej agentúry vznikli na každom jej výkonnom odbore (Bratislava, Západ, Stred a Východ) oddelenie finančného vyšetrovania a analytické oddelenie. Vznikom nových analytických oddelení boli položené základy rozvoja analytických činností, ktoré bude koordinovať a metodicky usmerňovať centrálne analytické pracovisko národnej kriminálnej agentúry.
 • Odbor riadenia kriminálnych analýz sa pretransformoval a rozšíril svoje kapacity na regionálnu úroveň.
 • Úrad kriminálnej polície sa transformoval na odbor kriminálnej polície.

Minister vnútra Roman Mikulec

Reorganizáciou štruktúr Policajného zboru na nové špecializované oddelenia finančného vyšetrovania sa posilní boj proti korupcii.

Slovensko odovzdalo Plán obnovy a odolnosti SR ako piata krajina v rámci Európskej únie

Jeho hodnotenie prišla na Slovensko predstaviť predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Po tom, čo ho Európska komisia pozitívne vyhodnotila a označila za ambiciózny dokument s proreformným nábojom, bol schválený Radou pre hospodárske a finančné záležitosti. Ako tretia krajina v EÚ si Slovensko dokázalo nastaviť pravidlá a vyrokovať s Európskou komisiou všetky detaily, ako plán obnovy realizovať. Zároveň sme siedma krajina v Únii, ktorá si podáva žiadosť o platbu.

Súčasťou plánu obnovy sú desiatky reforiem a investícií. Spoločným cieľom všetkých opatrení je zlepšiť fungovanie Slovenska pre jeho obyvateľov a urobiť ho odolnejším do budúcnosti. Plán sa zameriava na päť hlavných priorít: zelená ekonomika; vzdelávanie; veda, výskum a inovácie; zdravie; efektívna verejná správa a digitalizácia. Kladie dôraz na udržateľnosť, zdravé životné prostredie, inklúziu vo vzdelávaní, modernú zdravotnú starostlivosť, zlepšenie podnikateľského prostredia, ako aj zdravé verejné financie.

Zoznam míľnikov v prvej žiadosti o platbu:

 1. reforma vysokých škôl
 2. transformácia SAV
 3. integrácia vysokých škôl
 4. internacionalizácia vysokých škôl
 5. reforma súdnej mapy
 6. zákony na boj proti korupcii
 7. nová éra cyklodopravy
 8. plán pre obnovu železničnej infraštruktúry
 9. modernizácia polície
 10. výdavkové limity
 11. viac zelenej energie
 12. plán informatizácie verejnej správy
 13. systém na monitorovanie plánu obnovy
 14. legislatívny rámec a tím plánu obnovy

 Zdroj: MV SR, Úrad vlády SR
 Foto: Úrad vlády SR

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]