Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. apríl 2024, sobota
 

Posilnenie kapacít boja s nelegálnym nakladaním s CBRN materiálmi v Slovenskej republike

 

Logo ISF a AMIF            

           FONDY PRE OBLASŤ VNÚTORNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre vnútornú bezpečnosť, nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz. 

  • Špecifický cieľ: Riziká a krízy
  • Národný cieľ: Riziko - Výmena informácií, Riziko – Odborná príprava

Prijímateľ: Odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru
Výška grantu: 366 185 eur
Obdobie realizácie projektu: 01.10.2017 - 31.12.2023

Zodpovedný orgán: Ministerstvo vnútra SR

Popis projektu

Predmetom projektu je rozšírenie informačného systému ENVIRO, ktorý je zameraný na zber, uchovávanie a analýzu údajov spojených s prípadmi nelegálneho nakladania s jadrovými a rádioaktívnymi materiálmi. Po rozšírení bude systém obsahovať  údaje aj o prípadoch nelegálneho nakladania s nebezpečnými chemickými a biologickými látkami. Projekt prispeje aj k zvýšeniu kapacít v danej oblasti, a to poskytnutím školení pre policajtov, prokurátorov a sudcov v oblasti odhaľovania, dokumentovania a vyšetrovania trestnej činnosti nelegálneho nakladania s CBRN materiálmi. V rámci projektu bude vytvorené prenosné cvičné laboratórium, ktoré zefektívni vykonávané cvičenia zameraním sa na praktické aspekty dokumentovania tejto protiprávnej činnosti.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]