Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Posilnenie cezhraničnej spolupráce bezpečnostných zložiek pre efektívnejšiu prevenciu rizík a spoločné potláčanie kriminality

logo interreg SK-CZ

 

 

Prijímateľ (vedúci partner): Krajské riaditeľstvo polície Juhomoravského kraja
Partner (hlavný cezhraničný partner): Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


Výška nenávratneho finančného príspevku (NFP): 336 237,90 EUR
Dátum rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP: 31. 10. 2017
Dátum účinnosti zmluvy o NFP: 30. 3. 2018
Druh projektu: dopytovo orientovaný projekt

Prioritná os: 3. Rozvoj miestnych iniciatív
Špecifický cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

Dátum vyhlásenia výzvy: 22. 4. 2016
Riadiaci orgán Interreg V-A SK - CZ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  

Miesto realizácie projektu: Jihomoravský kraj (Česká republika) a Trnavský samosprávny kraj (Slovenská republika)
Dátum začatia a skončenia projektu:  1/2018 – 12/2019

Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

Opis projektu:
Projekt vytvára podmienky pre efektívnu spoluprácu českých a slovenských orgánov polície v oblasti potláčania cezhraničnej kriminality a ilegálnej migrácie. Ide o kombináciu konkrétnych aktivít pre posilnenie väzieb pracovníkov, ktorí sa podieľajú na cezhraničnej policajnej spolupráci medzi Českou republikou a Slovenskou republikou. Spoločné aktivity prispejú k posilneniu akcieschopnosti prihraničných útvarov polície pri cezhraničnom nasadení, ako aj k rozvoju a upevňovaniu komplexnej spolupráce bezpečnostných zložiek po línii poriadkovej polície, dopravnej polície, cudzineckej polície, kriminálnej polície, zásahových jednotiek a špecialistov na medzinárodnú spoluprácu.

Fotodokumentácia aktivít projektu:

Súčinnostné stretnutie

 

 

Súčinnostné stretnutie po línii dopravnej polície k identifikácii spoločných problémov a priorít (23.04.2018)

   

 Spoločné cvičenie zásahových zložiek

Spoločné cvičenie zásahových zložiek, Vojenský výcvikový priestor Lešť (4.6 až 8.6. 2018)

 

  interreg-sr-cr-3                       

 

Spoločná porada vedúcich predstaviteľov prihraničných útvarov polície, Spoločné kontaktné pracovisko Hodonín – Holíč (20.6.2018)

 

Súčinnostná akcia cudzineckej polície

 

Súčinnostná akcia cudzineckej polície zameraná na odhaľovanie nelegálnej migrácie, hraničný priechod Kúty, (25. 9. 2018)

 

 Spoločné cvičenie cezhraničného prenasledovania

Spoločné cvičenie cezhraničného prenasledovania (26. 9. 2018)

 

 

Súčinnostná porada cudzineckej polície

 

 Súčinnostná porada cudzineckej polície zameraná na problematiku nelegálnej migrácie, účelové zariadenie Riviéra, Podhradí nad Dyjí (4. 12. 2018)

 

 

súčinnostné stretnutie po línii dopravnej polície k vytvoreniu spoločného tímu

 

Súčinnostné stretnutie po línii dopravnej polície k vytvoreniu spoločného tímu, Kontaktné pracovisko Hodonín – Holíč (9. 4. 2019)

 

spoločné školenie zamestnancov Spoločného kontaktného pracoviska Hodonín – Holíč

 

Spoločné školenie zamestnancov Spoločného kontaktného pracoviska Hodonín – Holíč k žiadostiam o medzinárodnú policajnú spoluprácu a koordinácii cezhraničnej spolupráce policajných zložiek (18. 6. 2019)

 

Súčinnostná akcia zameraná na problematiku ilegálnej migrácie

 

 Súčinnostná akcia zameraná na problematiku ilegálnej migrácie, hraničný priechod Lanžhot – Kúty (22. 10. 2019)

 

 Spoločné cvičenie cezhraničného prenasledovania

 Spoločné cvičenie cezhraničného prenasledovania, Velká nad Veličnou (ČR) smer Nové Mesto nad Váhom (SR) (29. 10. 2019)

 

Porada vedenia prihraničných útvarov polície SR a ČR 

 Porada vedenia prihraničných útvarov polície SR a ČR, spoločné kontaktné pracovisko Holíč - Hodonín (28. 11. 2019)

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]