Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. september 2023, utorok
 

Projekty Borders

                                   Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí

Projekty podporené v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť

 

Kód projektu

Názov projektu

Prijímateľ

Obdobie realizácie

Schválená výška grantu

Z toho ISF

Z toho štátny rozpočet

Špecifiký cieľ SC1 Podpora spoločnej vízovej politiky 

SK 2020 ISF SC1/NC1/A3

Doplnenie a obmena technického vybavenia v rámci N-VIS a CLK 

ÚHCP P PZ

01.11.2020 - 31.12.2023

522 060,00 €

391 545,00 €

130 515,00 €

 Špecifický cieľ SC2 Hranice

SK 2018 ISF SC2/NC1/A1

Doplnenie a obmena technického vybavenia pre výkon hraničného dozoru na vonkajšej pozemnej hranici EÚ v SR 

ÚHCP P PZ

1.10.2018-31.12.2023

700 164,00 € 

525 123,00 €

175 041,00 € 

SK 2020 ISF SC2/NC3/A1

ABC brány - systém automatizovanej hraničnej kontroly

ÚHCP P PZ

01.06.2020-31.12.2023

802 800,00 €

602 100,00 €

200 700,00 €

SK 2019 ISF SC2/NC1/A2/P2

Doplnenie a obmena automobilovej techniky

ÚHCP P PZ

01.01.2021-31.12.2023

730 000,00 €

547 500,00 €

182 500,00 €

SK 2020 ISF SC2/NC1/A1/P2

Doplnenie a obmena prístrojov nočného videnia a termokamier

ÚHCP P PZ

01.02.2021-31.12.2023

1 292 207,11 €

969 155,33 €

323 051,78 €

SK 2020 ISF SC2/NC1/A2/P3

Doplnenie a obmena automobilovej techniky

ÚHCP P PZ

01.02.2021-31.12.2023

1 423 832,00 €

1 067 874,00 €

355 958,00 €

SK 2020 ISF SC2/NC6/A1

Modernizácia technického vybavenia nákupom systému s bezpilotnými lietadlami na posilnenie kontroly hraníc

ÚHCP P PZ

01.04.2021-31.12.2023

2 124 940,78 €

1 593 705,58 €

531 235,20 €

SK 2020 ISF SC2/NC6/A7

Technické vybavenie nevyhnutné na prevádzku systému vstup/výstup

ÚHCP P PZ

15.05.2021-31.12.2023

1 476 559,55 €

1 107 419,66 €

369 139,89 €

SK 2020 ISF SC2/NC6/A4

Vývoj a implementácia systému vstup/výstup

ÚHCP P PZ

10.06.2021-31.12.2023

2 611 887,55 €

2 611 887,55 €

0,00 €

SK 2020 ISF SC2/NC6/A6

Rozšírenie dostupnosti údajov zo SIS v podmienkach PZ a modernizácia NÚ SIRENE

ÚMPS P PZ 

17.8.2021-31.12.2023

1 226 384,70 €

1 226 384,70 €

0,00 €

SK 2020 ISF SC2/NC6/A4/P2

Vývoj a implementácia systému vstup/výstup II

ÚHCP P PZ

01.10.2021-31.12.2023

3 392 700,00 €

3 392 700,00 €

0,00 €

SK 2020 ISF SC2/NC6/A5

Materiálno-technické vybavenie Národnej jednotky ETIAS, vývoj a implemetácia národnej časti ETIAS

ÚHCP P PZ

01.01.2022-31.12.2023

3 110 089,00 €

3 110 089,00 €

0,00 €

SK 2020 ISF SC2/NC1/A2/P4

Nákup terénnych a cestných automobilov

ÚHCP P PZ

16.05.2023-31.12.2023

981 478,80 

736 109,10 

245 369,70 

SK 2020 ISF SC2/NC6/A4/P3

Vývoj a implementácia systému vstup/výstup III

ÚHCP P PZ

01.06.2023-31.12.2023

408 000,00 

408 000,00 

0,00 

SK 2020 ISF SC2/NC1/A1/P3

Obmena kamerového systému pre výkon hraničného dozoru na vonkajšej hranici EÚ

ÚHCP P PZ

01.06.2023-31.12.2023

426 000,00 

319 500,00 

106 500,00