Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. december 2021, nedeľa
 

Projekty Borders

                                   Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí

Projekty podporené v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť

 

Kód projektu

Názov projektu

Prijímateľ

Obdobie realizácie

Schválená výška grantu

Z toho ISF

Z toho štátny rozpočet

Špecifiký cieľ SC1 Podpora spoločnej vízovej politiky 

SK 2016 ISF SC1/NC1/A2 

Hardvérové vybavenie národného VIS-u (PDF, 220 kB) 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 

25.08.2016 -30.6.2022 

994 813,68 € 

746 110,26 € 

248 703,42 € 

SK 2020 ISF SC1/NC1/A3

Doplnenie a obmena technického vybavenia v rámci N-VIS a CLK (PDF, 223 kB) 

ÚHCP P PZ

01.11.2020 - 31.12.2022

522 060,00 €

391 545,00 €

130 515,00 €

SK 2020 ISF SC1/NC1/A1

Podpora národného vízového informačného systému

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 

1.11.2021-31.10.2022

398 309,63 €

298 732,22 €

99 577,41 €

 Špecifický cieľ SC2 Hranice

SK 2016 ISF SC2/NC1/A2

Nákup dopravných prostriedkov pre špecializované útvary finančnej správy (PDF, 141 kB)

Finančné riadieľstvo Slovenskej republiky

05.08.2016 - ukončený k 12.08.2021 

625 684,67 €

469 263,50 € 

156 421,17 € 

SK 2017 ISF SC2/NC6/A2/P1

Obnova technického vybavenia pre druhú a tretiu líniu kontroly dokumentov (PDF, 143 kB)

Kriminalistický a expertízny ústav PZ

01.05.2017-31.12.2022

399 600,00 €

299 700,00 €

99 900,00 €

SK 2017 ISF SC2/NC6/A2/P2

Výmena technických zariadení na skúmanie dokladov (PDF, 141 kB)

ÚHCP P PZ

01.05.2017-31.12.2022

450 000,00 €

337 500,00 €

112 500,00 €

SK 2017 ISF SC2/NC4/A1-1

Vzdelávanie príslušníkov hraničnej a cudzineckej polície v anglickom, ruskom a ukrajinskom jazyku  (PDF, 143 kB)

PLUS Academia SK spol. s r.o.

14.07.2017- 31.03.2022

292 513,67 € 

219 385,25 € 

73 128,42 € 

SK 2018 ISF SC2/NC1/A1

Doplnenie a obmena technického vybavenia pre výkon hraničného dozoru na vonkajšej pozemnej hranici EÚ v SR  (PDF, 142 kB)

ÚHCP P PZ

1.10.2018-31.12.2022

876 659,33 € 

657 494,49 €

219 164,84 € 

SK 2018 ISF SC2/NC6/A3

Modernizácia o obmena HW národnej časti SIS II (PDF, 143 kB)

ÚMPS P PZ 

15.02.2019-30.09.2022

781 514,40 €

586 135,80 € 

195 378,60 €

SK 2020 ISF SC2/NC3/A1

ABC brány - systém automatizovanej hraničnej kontroly (PDF, 222 kB)

ÚHCP P PZ

01.06.2020-31.12.2022

1 216 881,61 €

912 661,21 €

304 220,40 €

SK 2019 ISF SC2/NC1/A2/P2

Doplnenie a obmena automobilovej techniky (PDF, 228 kB)

ÚHCP P PZ

01.01.2021-31.12.2022

730 000,00 €

547 500,00 €

182 500,00 €

SK 2020 ISF SC2/NC1/A1/P2

Doplnenie a obmena prístrojov nočného videnia a termokamier (PDF, 141 kB)

ÚHCP P PZ

01.02.2021-31.12.2022

1 650 488,00 €

1 237 866,00 €

412 622,00 €

SK 2020 ISF SC2/NC1/A2/P3

Doplnenie a obmena automobilovej techniky (PDF, 229 kB)

ÚHCP P PZ

01.02.2021.31.12.2022

1 423 832,00 €

1 067 874,00 €

355 958,00 €

SK 2020 ISF SC2/NC6/A8

Doplnenie a obmena pracovných staníc IS MIGRA (PDF, 218 kB)

ÚHCP P PZ

04.03.2021-31.12.2022

100 000,00 €

75 000,00 €

25 000,00 €

SK 2020 ISF SC2/NC6/A1

Modernizácia technického vybavenia nákupom systému s bezpilotnými lietadlami na posilnenie kontroly hraníc (PDF, 142 kB)

ÚHCP P PZ

01.04.2021-31.12.2022

2 124 940,78 €

1 593 705,58 €

531 235,20 €

SK 2020 ISF SC2/NC6/A7

Technické vybavenie nevyhnutné na prevádzku systému vstup/výstup (PDF, 302 kB)

ÚHCP P PZ

15.05.2021-31.12.2022

1 476 559,55 €

1 107 419,66 €

369 139,89 €

SK 2020 ISF SC2/NC6/A4

Vývoj a implementácia systému vstup/výstup (PDF, 141 kB)

ÚHCP P PZ

10.06.2021-31.05.2022

3 017 578,73 €

3 017 578,73 €

0,00 €

SK 2020 ISF SC2/NC6/A6

Rozšírenie dostupnosti údajov zo SIS v podmienkach PZ a modernizácia NÚ SIRENE (PDF, 227 kB)

ÚMPS P PZ 

17.8.2021-31.12.2022

1 226 384,70 €

1 226 384,70 €

0,00 €

SK 2020 ISF SC2/NC6/A4/P2

Vývoj a implementácia systému vstup/výstup II (PDF, 143 kB)

ÚHCP P PZ

01.10.2021-31.12.2022

3 392 700,00 €

3 392 700,00 €

0,00 €