Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. december 2023, streda
 

Projekty Police

 

Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí

 

Projekty podporené v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť

 

Kód projektu

Názov projektu

Prijímateľ

Obdobie realizácie

Schválená výška grantu

Z toho ISF

Z toho štátny rozpočet

Špecifický cieľ SC5 Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti

SK 2016 ISF SC5/NC2/A1

 Rekonštrukcia objektu CPaCS Trstená - Chyžne

Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru

01.07.2016 -31.12.2023

1 000 000,00 €

750 000,00 €

 250 000,00 €

SK 2017 ISF SC5/NC1/A3/P2

 

Zavedenie aktuálnych nástrojov a metód v boji proti nedovolenému ozbrojovaniu a obchodovaniu so zbraňami

6. operatívne oddelenie odboru Bratislava národnej kriminálnej agentúry P PZ

20.07.2017-31.12.2023

576 472,00 €

432 354,00 €

144 118,00 €

SK 2017 ISF SC5/NC2/A2/P2

Modernizácia a obmena hardvérového a technického vybavenia národnej ústredne SIRENE, INTERPOL a spoločných kontaktných pracovísk/centier policajnej a colnej spolupráce

Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru

1.10.2017 - 30.11.2023

195 180,81 

146 385,60 

48 795,21 

 

SK 2017 ISF SC5/NC1/A1

 

Budovanie odborných kapacít pre boj proti počítačovej kriminalite

 

Odbor počítačovej kriminality národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru

 

 

1.1.2018 - 30.09.2023

 

1 017 973,00 €

 

763 479,75 €

 

254 493,25 €

 

SK 2017 ISF SC5/NC2/A3/P1

 

 Rozšírenie a modernizácia komunikačného kanálu Europolu SIENA na vybrané útvary Policajného zboru Slovenskej republiky

Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru

 

1.2.2018 - 31.12.2023

 

 2 719 536,08 €

 2 039 652,06 €

679 884,02 €

 

SK 2017 ISF SC5/NC4/A1/P1

 

 Špeciálne výsluchové miestnosti pre detské obete a ďalšie obzvlášť zraniteľné obete trestných činov

Odbor kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru

 

1.2.2018 - 31.08.2023

 

670 000,00 €

 502 500,00 €

167 500,00 €

 SK 2018 ISF SC5/NC2/A4

 Budovanie procesu zberu údajov o PNR

 Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru

 

 5.6.2018-31.12.2023

1 196 815,93 €

 

897 611,94 €

 

299 203,99 €

SK 2019 ISF SC5/NC4/A1/P2

Boj proti obchodovaniu s ľuďmi a aplikácia nástrojov na jeho predchádzanie

Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru

 02.09.2019-31.12.2023

287 580,00 €

215 685,00 €

71 895,00 €

 Špecifický cieľ SC6 Riziká a krízy

SK 2017 ISF SC6/NC2-NC3/A2/P1

Posilnenie kapacít boja s nelegálnym nakladaním s CBRN materiálmi v SR

Odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru

1.10.2017 - 31.12.2023

366 185,00 €

274 638,75 €

91 546,25  €

SK 2019 ISF SC6/NC7/A2 

Zavedenie nových technológií do výkonu činnosti pyrotechnikov MV SR 

 Kriminalistický a expertízny ústav PZ

 02.05.2019-31.12.2023

 2 400 000,00€

1 800 000,00€ 

600 000,00€ 

 SK 2019 ISF SC6/NC7/A2/P2

 PYRODETEC

 Kriminalistický a expertízny ústav PZ

 01.10.2019-31.12.2023

1 060 000,00€ 

795 000,00€ 

265 000,00€