Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. apríl 2024, sobota
 

Rozšírenie dostupnosti údajov zo SIS v podmienkach PZ a modernizácia NÚ SIRENE

logo isf amif

FONDY PRE OBLASŤ VNÚTORNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre vnútornú bezpečnosť, nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz

  • Špecifický cieľ: SC2 - Hranice
  • Národný cieľ: NC6 - Hranice - Národné kapacity

Prijímateľ: Úrad medzinárodnej policajnej spoluprárce P PZ
Výška grantu: 1 226 384,70 eura 
Obdobie realizácie projektu: 17.08.2021 – 31.12.2023

Zodpovedný orgán: Ministerstvo vnútra SR

Popis projektu:

Projekt je zameraný na zabezpečenie mobilných technických zariadení (PDA) umožňujúcich plnohodnotnú dostupnosť údajov zo SIS na celom území SR aj po implementovaní novej funkcionality SIS Recast. Realizáciou projektu sa zabezpečí dodanie mobilných technických zariadení a zároveň aj ich uvedenie do prevádzky na útvaroch PZ, ktoré v rámci svojej činnosti v teréne vykonávajú kontrolu osôb a vecí, čím sa dosiahne zefektívnenie výmeny informácií medzi zmluvnými štátmi pri vykonávaní nevyhnutných kontrol na ich území, s ohľadom na ochranu vonkajšej hranice. Zároveň, v rámci realizácie tohto projektu, sa zabezpečí modernizácia a humanizácia pracoviska NÚ SIRENE, a to prostredníctvom inštalácie klimatizačného systému.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]