Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. august 2020, utorok
 

Rozšírenie projektu Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku Policajného zboru - 2. fáza

O Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra

Kód ITMS: - 311071A128

Termín realizácie projektu: 01/2015 - 05/2017 /29 mesiacov/
Miesto realizácie projektu: celá SR
Prijímateľ: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Dátum vyhlásenia výzvy: 03. 11. 2015
Výška NFP: 550 800 €
Dátum podpisu zmluvy o NFP: 01.03. 2016
Dodatok č. 1 k zmluve o NFP: 07. 12. 2016
Dodatok č. 2 k zmluve o NFP: 05. 04 .2017
Dodávateľ: SAP Slovensko, s. r. o., Ericsson Slovakia s. r. o., MICROCOMP - Computersystém s. r. o.

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť
Investičná priorita: 2c/ Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej verejnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva
Špecifický cieľ:

7.3: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov
7.4: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

Hlavné aktivity projektu:

Fáza I.

Hlavné aktivity - analýza a návrh riešenia, obstaranie HW a SW, implementácia
Podporné aktivity - riadenie projektu, publicita a informovanosť

Fáza II.

Hlavné aktivity - testovanie, nasadenie
Podporné aktivity - riadenie projektu, publicita a informovanosť

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu, vrátane prevzatia diela od dodávateľov, ako aj ukončenie realizácie podporných aktivít projektu prebehlo v zmysle zmluvných termínov. Aktuálne prebieha finančné vysporiadanie projektu a jeho administratívne ukončovanie voči poskytovateľovi NFP. Produkčne nasedené funkcionality služieb sú aktívne využívané verejnosťou ako aj verejnou správou.


Obrazovka e-služby
Obrazovka elektronickej služby pre zobrazenie štatistických dát

Testovanie:

  • Predproduktívna prevádzka IS ES a príprava na prechod do produktívnej prevázky
  • Testovanie a školenie IS ES - Testovanie kľúčovými používateľmi
  • Testovanie a školenie IS ES - Tréningy a školenia kľúčových používateľov /interných školiteľov/

Nasadenie:

  • Roll-out a stabilizácia - Stabilizácia procesov riešenia incidentov pre IS ES

Ciele Projektu/prínos pre občana:

  • Modernizácia príjmu volaní na tiesňové linky.
  • Elektronické služby umožnia používateľom zistiť automaticky generované štatistické údaje z množiny sledovaných dát o práci polície na danom mieste v danom čase.

Projektový manažér - Ing. Kamil Fako, PhD.

sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, MV SR, Banská Bystrica
Telefón 0961 60 5050

Tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra

Mgr. Alena Koišová
Telefón 02/5094 4534

Informačný billboard informujúci o druhej fáze projektu RESIZPZ budovaného v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti
Moderné operačné stredisko polície
Pohľad do editačného prostredia redakčného systému portálu Elektronické služby MV SR, v ktorom sa pripravujú služby pre generovanie policajných štatistík
Prednášajúci na záverečnej konferencie k projektu - Bratislava, SÚZA, 30. marec 2017
Prezentácia účastníkov záverečnej konferencie k projektu - Bratislava, SÚZA, 30. marec 2017
Školenie k obsluhe redakčného systému pre portál Elektronické služby MV SR, na ktorom používatelia nájdu e-služby budované v projekte RESIPZ
Tlačová správa k ukončeniu projektu
Trvalo vysvetľujúca tabuľa k projektu vo foyer MV SR na Pribinovej ulici
Trvalo vysvetľujúce tabule k projektom MV SR budovaným v rámci Operačného programu II umiestnené vo foyer MV SR na Pribinovej ulici