Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. apríl 2024, sobota
 

Technické vybavenie nevyhnutné na prevádzku systému vstup/výstup

logo isf amif

FONDY PRE OBLASŤ VNÚTORNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre vnútornú bezpečnosť, nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz

  • Špecifický cieľ: SC2 - Hranice
  • Národný cieľ: NC6 Hranice – Národné kapacity

Prijímateľ: Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru
Výška grantu: 1 476 559,55 eura 
Obdobie realizácie projektu: 15.05.2021 – 31.12.2023

Zodpovedný orgán: Ministerstvo vnútra SR

Popis projektu:

Projekt je zameraný na splnenie požiadaviek na kvalitu alfanumerických a biometrických údajov zbieraných a spracúvaných systémom vstup/výstup (EES). Systém vstup/výstup (EES) je novým rozsiahlym informačným systémom EÚ, ktorý pohraničným orgánom, vízovým orgánom, imigračným orgánom a orgánom presadzovania práva poskytne nástroj na zefektívnenie hraničných kontrol, kontrol oprávnenosti pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín (ŠPTK), predchádzania, odhaľovania a vyšetrovania terorizmu a závažných trestných činov. Keďže ide o vytváranie nového informačného systému, Slovenská republika musí zabezpečiť technické prostriedky na zber alfanumerických a biometrických údajov (odtlačky prstov a snímka podoby tváre na mieste) v kvalite požadovanej centrálnym systémom vstup/výstup (EES).

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]