Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. máj 2020, nedeľa
 

U

SK

EN

FR

uchovávanie informácií

storing information

la conservation des informations

úložná sieť

Storage Area Network

le réseau de stockage

úrad Sirene

Sirene Office

le bureau Sirene

utajované skutočnosti

classified information

les informations classifiées

utečenec

refugee

le réfugié

útvar SIRENE

SIRENE Bureau

le bureau SIRENE

územná celistvosť

territorial integrity

l’intégrité territoriale

v strojovo čitateľnej forme

in machine-readable form

lisible à la machine