Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. október 2023, streda
 

Ukončené projekty

Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí

Ukončené projekty podporené v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť

 

Kód projektu

Názov projektu

Prijímateľ

Obdobie realizácie

Schválená výška grantu

Z toho ISF

Z toho štátny rozpočet

 Špecifický cieľ SC1 Podpora spoločnej vízovej politiky

SK 2020 ISF SC1/NC1/A1

Podpora národného vízového informačného systému

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 

01.11.2021-zrušený k 11.03.2022

398 309,63 €

298 732,22 €

99 577,41 €

SK 2016 ISF SC1/NC1/A2 

Hardvérové vybavenie národného VIS-u 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 

25.08.2016 -30.6.2022 

994 813,68 € 

746 110,26 € 

248 703,42 €

Špecifický cieľ SC2 Hranice

SK 2016 ISF SC2/NC1/A2

Nákup dopravných prostriedkov pre špecializované útvary finančnej správy

Finančné riadieľstvo Slovenskej republiky

05.08.2016 - zrušený k 12.08.2021 

625 684,67 €

469 263,50 € 

156 421,17 € 

SK 2017 ISF SC2/NC4/A1-1

Vzdelávanie príslušníkov hraničnej a cudzineckej polície v anglickom, ruskom a ukrajinskom jazyku 

PLUS Academia SK spol. s r.o.

14.07.2017- 31.03.2022

292 513,67 € 

219 385,25 € 

73 128,42 € 

SK 2018 ISF SC2/NC6/A3

Modernizácia o obmena HW národnej časti SIS II

ÚMPS P PZ 

15.02.2019-30.09.2022

781 514,40 €

586 135,80 € 

195 378,60 €

SK 2017 ISF SC2/NC6/A2/P1

Obnova technického vybavenia pre druhú a tretiu líniu kontroly dokumentov

Kriminalistický a expertízny ústav PZ

01.05.2017-31.12.2022

399 600,00 €

299 700,00 €

99 900,00 €

SK 2017 ISF SC2/NC6/A2/P2

Výmena technických zariadení na skúmanie dokladov

ÚHCP P PZ

01.05.2017-30.06.2023

450 000,00 €

337 500,00 €

112 500,00 €

SK 2020 ISF SC2/NC6/A8

Doplnenie a obmena pracovných staníc IS MIGRA

ÚHCP P PZ

04.03.2021-18.07.2023

100 000,00 €

75 000,00 €

25 000,00 €

Špecifický cieľ SC5 Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti

SK 2016 ISF SC5/NC2/A2/P1

Modernizácia IT systémov AFIS/EURODAC a CODIS

Kriminalistický a expertízny ústav PZ

15.04.2016 -30.09.2020

1 266 667,00 €

950 000,25 €

316 666,75 €

 SK 2016 ISF SC5/ NC1/A2

 Zvyšovanie inštitucionálnych kapacít laboratória na analýzu DNA

Kriminalistický a expertízny ústav PZ

01.06.2016 -31.12.2018

480 000,00 €

360 000,00 €

120 000,00 €

SK 2016 ISF SC5/NC3/A2/P1

Vzdelávanie príslušníkov Policajného zboru v oblasti prevencie a identifikácie obchodovania s ľuďmi

Stredná odborná škola Policajného zboru Bratislava

01.04.2017-31.12.2020

155 065,46 €

116 299,09  €

38 766,37 €

 SK 2019 ISF SC5/NC1/A2/P2

Zavedenie metódy predikcie fenotypových vlastností DNA pre účely trestného konania a rozšírenie automatizácie procesov genetickej analýzy na všetky pracoviská ústavu

Kriminalistický a expertízny ústav PZ

02.05.2019-31.10.2021

1 700 000,00 € 

1 275 000,00 € 

425 000,00 € 

 SK 2019 ISF SC5/NC1/A3/P3

Modernizácia technickej podpory na zefektívnenie boja proti trestnej činnosti

 Úrad zvláštnych policajných činností P PZ

02.05.2019-31.12.2021 

 593 727,80 €

445 295,85 € 

148 431,95 € 

 SK 2018 ISF SC5/NC2/A5/P1

Modernizácia IT systému EVIDENCE

Kriminalistický a expertízny ústav PZ

03.12.2018-31.12.2021 

350 000,00€

262 500,00 €

87 500,00 €

SK 2016 ISF SC6/NC2/A2/P1

Modernizácia IT systému BDC 

Kriminalistický a expertízny ústav PZ

15.04.2016 -31.10.2022

266 643,00 €

199 982,25 €

66 660,75 €

SK 2019 ISF SC5/NC1/A2/P3

MIKRODAK

Kriminalistický a expertízny ústav PZ

02.09.2019-31.12.2022

823 000,00 €

617 250,00 €

205 750,00 €

SK 2019 ISF SC5/NC1/A3/P4

CHEMIBAL

Kriminalistický a expertízny ústav PZ

02.09.2019-31.12.2022

1 255 000,00 €

941 250,00 €

313 750,00 €

SK 2016 ISF SC5/NC1/A3/P1

Zavedenie nástrojov a metód pre boj proti drogovej a farmaceutickej kriminalite

Protidrogová centrála národnej kriminálnej agentúry PZ

01.03.2017-31.05.2023

466 667,00 €

350 000,25 €

116 666,75 €

SK 2016 ISF SC5/NC3/A2/P2

Zvyšovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ v oblasti forenzných vied

Kriminalistický a expertízny ústav PZ

03.10.2016 -31.05.2023

113 047,52 €

84 785,64 €

28 261,88 €

SK 2020 ISF SC5/NC2/A5/P2

IS EVIDENCE-KEUNEO

Kriminalistický a expertízny ústav PZ

01.06.2020-31.12.2023

846 000,00 €

634 500,00 €

211 500,00 €