Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. október 2021, nedeľa
 

Ukončené projekty

Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí

Ukončené projekty podporené v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť

 

Kód projektu

Názov projektu

Prijímateľ

Obdobie realizácie

Schválená výška grantu

Z toho ISF

Z toho štátny rozpočet

Špecifický cieľ SC5 Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti

SK 2016 ISF SC5/NC2/A2/P1

Modernizácia IT systémov AFIS/EURODAC a CODIS (PDF, 224 kB)

Kriminalistický a expertízny ústav PZ

15.04.2016 -30.09.2020

1 266 667,00 €

950 000,25 €

316 666,75 €

 SK 2016 ISF SC5/ NC1/A2

 Zvyšovanie inštitucionálnych kapacít laboratória na analýzu DNA (PDF, 223 kB)

Kriminalistický a expertízny ústav PZ

01.06.2016 -31.12.2018

480 000,00 €

360 000,00 €

120 000,00 €

SK 2016 ISF SC5/NC3/A2/P1

Vzdelávanie príslušníkov Policajného zboru v oblasti prevencie a identifikácie obchodovania s ľuďmi (PDF, 223 kB)

Stredná odborná škola Policajného zboru Bratislava

01.04.2017-31.12.2020

155 065,46 €

116 299,09  €

38 766,37 €

 SK 2019 ISF SC5/NC1/A2/P2

Zavedenie metódy predikcie fenotypových vlastností DNA pre účely trestného konania a rozšírenie automatizácie procesov genetickej analýzy na všetky pracoviská ústavu (PDF, 222 kB)

Kriminalistický a expertízny ústav PZ

02.05.2019-31.10.2021 (projekt ukončený k 18.10.2021)

1 700 000,00 € 

1 275 000,00 € 

425 000,00 €