Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2024, štvrtok
 

Výmena technických zariadení na skúmanie dokladov

 

Logo AMIF a ISF            

          FONDY PRE OBLASŤ VNÚTORNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre vnútornú bezpečnosť, nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz.

  • Špecifický cieľ: Hranice
  • Národný cieľ: Hranice - Národné kapacity

Prijímateľ: Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru (ÚHCP P PZ)
Výška grantu: 450 000 eur
Obdobie realizácie projektu: 01.05.2017 - 30.06.2023

Zodpovedný orgán: Ministerstvo vnútra SR

Popis projektu:

Projekt je zameraný na výmenu špeciálnej techniky na skúmanie dokladov používanej pri vykonávaní hraničnej kontroly. Realizácia projektu prispeje k vytvoreniu podmienok pre efektívnejšie plnenie úloh pri vykonávaní druholíniovej hraničnej kontroly a úloh v oblasti expertného skúmania a spracovávania odborných vyjadrení v rámci procesu odhaľovania a dokumentovania zistených prípadov falšovania a pozmeňovania cestovných dokladov a iných dokumentov. Projekt súčasne prispeje ku skvalitneniu výstupných informácií o zistených prípadoch falšovania a pozmeňovania cestovných dokladov a iných dokumentov a zlepšeniu odhaľovania trestnej činnosti spojenej s nelegálnou migráciou cez vonkajšiu hranicu EÚ. Súčasťou projektu bude taktiež zabezpečenie odborného preškolenia policajtov, ktorí budú obstaranú techniku pri výkone služby využívať.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]