Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

Aktuálne informácie


:

RSS


Oznam o vydaní Usmernenia č. 2 k 2. Výzve zameranej na zefektívnenie riadenia mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy (OPKZP-PO3-SC313-2015-2)
31. 10. 2016

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), vydalo dňa 28. októbra 2016 s účinnosťou od 31. októbra 2016 Usmernenie č. 2 k 2. Výzve zameranej na zefektívnenie riadenia mimoriadnych udalostí...

Monitorovací výbor pre Operačný program Efektívna verejná správa schválil zámery deviatich národných projektov
21. 10. 2016

Monitorovací výbor pre Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) dnes schválil predložené zámery deviatich národných projektov. Členovia výboru sa stretli na svojom šiestom zasadnutí. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predstavilo sedem projektov, Úrad vlády Slovenskej...

Informačný deň v Prešove riešil problémy pri podávaní žiadostí o príspevky z EÚ
21. 10. 2016

V stredu 19. októbra 2016 v Prešove zorganizoval Odbor inklúzie marginalizovaných rómskych komunít informačný seminár pre potenciálnych prijímateľov nenávratných finančných príspevkov (ŽoNFP). Stretnutie bolo zamerané na riešenie najčastejších problémov súvisiacich s nevyhnutnou...

Máte problémy so žiadosťami o nenávratný finančný príspevok? Príďte na Informačný deň do Prešova
11. 10. 2016

Operačný program Ľudský zdroje disponuje ako sprostredkovateľský orgán sumou vo výške 380 miliónov eur. Vysoký finančný príspevok z Európskych štrukturálnych a investičných fondov je záväzkom k zodpovednosti a presnosti, s čím súvisí aj dodržiavanie štandardných postupov....

MV SR vyhlásilo vyzvania pre projekty terénnej sociálnej práce a komunitných centier
05. 10. 2016

Ministerstvo vnútra,  sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ),  vyhlásilo 5. októbra 2016 vyzvania pre dva národné projekty, ktorých žiadateľom a prijímateľom bude Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity.  Ako uviedla  štátna...