Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Aktuálne informácie


:

RSS


Blíži sa tretia uzávierka výzvy na materské školy. Zapojte svoje mesto alebo obec
10. 11. 2016

Do vyhlásených výziev zameraných na výstavbu, rekonštrukciu a prestavbu materských škôl sa doposiaľ zapojili desiatky miest a obcí. Po dvoch uzávierkach je pre tento typ projektových žiadostí k dispozícii ešte 32,74 miliónov eur. Zástupcovia 1044 obcí zo siedmich slovenských...

MV SR vyhlásilo vyzvania pre projekty optimalizácie verejnej správy a vzdelávania zamestnancov
09. 11. 2016

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) ako riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) vyhlásilo v utorok 8. novembra vyzvania pre dva národné projekty. Žiadateľom a prijímateľom bude v oboch prípadoch ministerstvo vnútra. Ide o projekt ďalšieho...

Projekt Podpora vysporiadania pozemkov dostal zelenú
08. 11. 2016

Na 5. zasadnutí Komisie pri Monitorovacom výbore pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) pre prioritné osi 5 a 6 jej členovia schválili zámer národného projektu Podpora vysporiadania pozemkov. Projekt je zameraný na dlhodobý problém v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami...

Zverejnili sme zoznam schválených, neschválených a zoznam odborných hodnotiteľov
04. 11. 2016

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje, zverejnil zoznam schválených, neschválených a zoznam odborných hodnotiteľov k výzve zameranej na výstavbu a rekonštrukciu MŠ – OPLZ-PO6-SC612-2016-1b a to k...

Oznam o vydaní Usmernenia č. 2 k 2. Výzve zameranej na zefektívnenie riadenia mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy (OPKZP-PO3-SC313-2015-2)
31. 10. 2016

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), vydalo dňa 28. októbra 2016 s účinnosťou od 31. októbra 2016 Usmernenie č. 2 k 2. Výzve zameranej na zefektívnenie riadenia mimoriadnych udalostí...

Monitorovací výbor pre Operačný program Efektívna verejná správa schválil zámery deviatich národných projektov
21. 10. 2016

Monitorovací výbor pre Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) dnes schválil predložené zámery deviatich národných projektov. Členovia výboru sa stretli na svojom šiestom zasadnutí. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predstavilo sedem projektov, Úrad vlády Slovenskej...

Informačný deň v Prešove riešil problémy pri podávaní žiadostí o príspevky z EÚ
21. 10. 2016

V stredu 19. októbra 2016 v Prešove zorganizoval Odbor inklúzie marginalizovaných rómskych komunít informačný seminár pre potenciálnych prijímateľov nenávratných finančných príspevkov (ŽoNFP). Stretnutie bolo zamerané na riešenie najčastejších problémov súvisiacich s nevyhnutnou...

Máte problémy so žiadosťami o nenávratný finančný príspevok? Príďte na Informačný deň do Prešova
11. 10. 2016

Operačný program Ľudský zdroje disponuje ako sprostredkovateľský orgán sumou vo výške 380 miliónov eur. Vysoký finančný príspevok z Európskych štrukturálnych a investičných fondov je záväzkom k zodpovednosti a presnosti, s čím súvisí aj dodržiavanie štandardných postupov....