Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2024, utorok
 

Aktuálne informácie


:

RSS


Komisia pri Monitorovacom výbore schválila projektový zámer terénnej sociálnej práce
11. 05. 2016

Marginalizované, t.j. znevýhodňované rómske komunity získajú v najbližších rokoch podporu a pomoc vďaka Operačnému programu Ľudské zdroje. Jeho súčasťou je aj plánovaný Národný projekt Terénna sociálna práca a Terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK I. (ďalej ako NP TSP),...

Generálna riaditeľka sekcie európskych programov sa stretla s novým splnomocnencom pre rómske komunity
12. 04. 2016

Ábel Ravasz bol minulý týždeň vymenovaný do funkcie splnomocnenca pre rómske komunity. Nasledujúce roky bude v pozícii prijímateľa národných projektov zabezpečovať realizáciu opatrení na podporu marginalizovaných rómskych komunít. Krátko  po svojom vymenovaní sa nový splnomocnenec stretol...

8. apríl je Medzinárodným dňom Rómov: Národnostná menšina dnes a o sedem rokov
08. 04. 2016

Rómovia sú na Slovensku druhou najpočetnejšou národnostnou menšinou a v celkovej populácii podľa informácií z regiónov dosahujú šesť percentný podiel, čo je jedno z najvyšších čísel na svete. Medzinárodný deň Rómov (existuje od roku 1990) je vhodnou príležitosťou nielen k oslave rozmanitej a...

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2015
08. 04. 2016

Partneri siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2015, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre...

Veľkonočné básničky, pesničky a tance zavítali na sekciu európskych programov
24. 03. 2016

Sekcia európskych programov spravuje dve prioritné osi operačného programu Ľudské zdroje, ktoré sú zamerané predovšetkým na pomoc marginalizovaným rómskym komunitám. Zamestnanci sekcie sa snažia zlepšiť životné situácie týchto komunít nielen svojou náplňou práce, ale aj rôznymi dobrovoľníckymi...

Medzinárodný deň vody je 22. marca: Čo ste o nej ešte nevedeli?
22. 03. 2016

Väčšina ľudí bez nej neprežije viac ako tri dni. V časoch, keď ropa hrá svoj prím na burzách celého sveta, voda je stále komoditou, bez ktorej by svet neprežil. Do kontaktu s ňou prichádzame dennodenne, aj keď ju nekonzujeme priamo vo svojej tradičnej forme. Voda má nekonečné množstvo...

Informačné semináre k výzvam vyhláseným v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
09. 03. 2016

Ministerstvo vnútra SR ako Sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje organizuje Informačné dni k výzvam vyhlásených dňa 29.01.2016 a zameraných na Výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacít v obciach s prítomnosťou MRK...

Ďalšie obce Košického kraja sú lepšie vybavené proti povodniam
02. 03. 2016

Užitočné vybavenie, ľahká manipulácia a priama dostupnosť v obciach. To sú výhody nových protipovodňových prívesných vozíkov, ktoré si v stredu prevzali  zástupcovia ohrozených samospráv z Košického kraja. Vo vozíkoch si dobrovoľní hasiči nájdu špeciálnu protipovodňovú techniku, ktorá...