Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2023, utorok
 

Aktuálne informácie


:

RSS


Informačné dni v Košiciach a Prešove k vyhláseným výzvam
19. 09. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje organizuje v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami Košice a Prešov informačné dni k vyhláseným výzvam pre prijímateľov/žiadateľov o nenávratný finančný príspevok. Ide o výzvy, ktoré...

Nová výzva v oblasti zvýšenia úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy
13. 09. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia zverejnilo dňa 13.9.2017 výzvu zameranú na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov. Kód...

Cez operačný program Efektívna verejná správa sa dostanú sudcovia a justiční zamestnanci ku kvalitnému vzdelávaniu
12. 09. 2017

Sudcovia, prokurátori, súdni úradníci a iní justiční zamestnanci budú mať prístup k špecializovanému vzdelávaniu, ktoré potrebujú ku kvalitnému výkonu svojho povolania. Práve na vzdelávanie sa zameriava národný projekt Justičnej akadémie SR s názvom „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania...

Schválený národný projekt pomôže obciam pri vysporiadaní pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách
11. 09. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje schválil Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych...

Aktuálna informácia k dopytovým výzvam
08. 09. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa (RO OP EVS) vyhlásilo dňa 12. mája 2017 šesť výziev na dopytovo-orientované projekty s dátumom uzávierky prvého kola prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok 21. augusta 2017. K dátumu...

Konzultácie k výzve na pitnú vodu a k výzvam na komunitné centrá
07. 09. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si Vás dovoľuje pozvať na konzultačné dni k žiadostiam o NFP k vyhlásenej výzve zameranej na podporu prístupu k pitnej vode (OPLZ-PO6-SC611-2016-3) a výzvam zameraným na výstavbu,...