Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. jún 2022, utorok
 

Aktuálne informácie


:

RSS


Výzva zameraná na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK
21. 04. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 21. apríla 2020 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych...

Oznam o termíne uzavretia výzvy na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení - OPLZ-PO6-SC612-2019-2
21. 04. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje potenciálnym žiadateľom, že výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadosť") s kódom OPLZ-PO6-SC612-2019-2  zameraná na výstavbu...

Oznam o zmene lehoty SO na vydanie rozhodnutia o žiadosti o poskytnutie NFP v rámci 31. Výzvy
17. 04. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „SO“), oznamuje, že v rámci        XII. hodnotiaceho kola 31. Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného...

Hľadáme možnosti financovania boja s novým koronavírusom z Operačného programu Kvalita životného prostredia
15. 04. 2020

Minister vnútra SR Roman Mikulec sa v stredu 15. apríla 2020 popoludní na Úrade vlády stretol s podpredsedníčkou vlády pre investície a informatizáciu Veronikou Remišovou. Šéfa rezortu na rokovaní sprevádzala generálna riaditeľka sekcie európskych programov MV SR Adela Danišková.    ...

Upozornenie na plánované uzavretie výzvy s kódom OPKZP-PO3-SC311-2017-27 dňa 11. mája 2020
08. 04. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO3-SC311-2017-27, zameranej na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí,...

Usmernenie č. 3 k 31. Výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranej na optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a národnej úrovni. (ďalej len „Usmernenie č.3“)
03. 04. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia vydalo dňa 3.4.2020 Usmernenie č. 3 k 31. Výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranej na optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie...

Oznámenie o zmene termínu uzavretia 4. hodnotiaceho kola výzvy na prestupné bývanie
26. 03. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene termínu 4. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej na zlepšenie formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s...

Oznam o zmene lehoty SO na vydávanie rozhodnutia o žiadosti o poskytnutie NFP v rámci 24. Výzvy
05. 03. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len "SO"), oznamuje, že v rámci XIV. hodnotiaceho kola 24. Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len "ŽoNFP") s kódom...